Lực lượng vũ trang huyện Hoa Lư chung sức xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2010-2020, 10 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Hoa Lư đã có nhiều đóng góp thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng vũ trang huyện Hoa Lư chung sức xây dựng nông thôn mới

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS Hoa Lư giúp dân làm đường liên thôn tại xã Ninh Khang.

Nét nổi bật trong phong trào là Ban CHQS huyện đã tích cực tham mưu giúp Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo LLVT huyện tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xây dựng huyện Hoa Lư đạt chuẩn nông thôn mới", coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nòng cốt trong phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị trong những năm qua, được cán bộ, chiến sĩ trong LLVT huyện tích cực hưởng ứng. Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề án "Xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với thế trận quốc phòng - an ninh".

Kết quả trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, thị trấn hàng năm đã huy động hàng trăm ngày công, hàng chục lượt phương tiện đào đắp, xây dựng các công trình phục vụ diễn tập; cùng với các cấp, các ngành của huyện xây dựng được trên 6 km đường bê tông (nhà nước hỗ trợ xi măng; nhân dân đóng góp cát sỏi, công làm đường, lực lượng vũ trang cùng tham gia xây dựng); cải tạo, hoàn thiện trung tâm Sở chỉ huy ở Núi Chùa (xã Ninh Giang), trường bắn đạn thật ở núi Ngang (xã Ninh Mỹ) trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ động nắm vững kế hoạch, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phối hợp tham gia thực hiện có hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tế của địa phương. Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện còn vận động người thân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng với các hình thức, giải pháp tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa, lấy kinh tế hộ gia đình và mô hình tổ, nhóm liên kết ở khu dân cư là chủ yếu. Nhiều mô hình giảm nghèo được triển khai hiệu quả trên cơ sở vai trò nòng cốt với sự tham gia của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên như kinh doanh dịch vụ gắn với phát triển du lịch, chăn nuôi... đã tạo sức bật mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện.

Cán bộ Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn tham gia thực hiện và đóng góp hơn 300 ngày công hoàn thành và đưa vào sử dụng 54,862 km đường giao thông nông thôn gồm: đường trục xã 14,1 km; đường trục thôn 8,662 km; đường ngõ, xóm 30,23 km; đường trục chính nội đồng 1,87 km. Lực lượng dân quân tự vệ các xã, cán bộ Ban CHQS huyện đã đóng góp 240 ngày công tham gia xây mới 1 trạm bơm tại xã Ninh Hải, kiên cố hóa kênh mương được hơn 25,15 km, đã triển khai 2 công trình nạo vét kênh và xây kè nạo kết hợp vét kênh tại xã Ninh Vân. Tham gia xây mới, sửa chữa, nâng cấp 15 trường học (5 trường mầm non, 6 trường THCS, 4 trường tiểu học). Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đóng góp 200 ngày công. Lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực đóng góp 150 ngày công tham gia xây dựng và hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 nhà văn hóa xã; đã và đang triển khai xây mới, nâng cấp 15 nhà văn hóa thôn. Cán bộ Ban CHQS huyện và lực lượng DQTV xã Trường Yên, Ninh Hải đã đóng góp 50 ngày công tham gia mở rộng, xây dựng 2 chợ tại xã Trường Yên, Ninh Hải. Ngoài ra, LLVT huyện đã tham gia xây mới công trình công cộng, phục vụ dân sinh, tín ngưỡng gồm: 1 cổng làng thôn Đông Hội, xã Ninh An, 1 đình làng thôn Thượng, xã Ninh Vân.

Trong những năm qua, Ban CHQS huyện Hoa Lư, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa. Ban CHQS huyện cùng các ngành, đoàn thể trong huyện đóng góp ủng hộ xây nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ như Quỹ "Xây dựng nhà đồng đội", quỹ "Bảo trợ trẻ em", quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" huyện, quỹ "Nạn nhân chất độc da cam"...

Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" của LLVT huyện Hoa Lư đã góp phần không nhỏ vào những kết quả chung trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện. Ban CHQS huyện Hoa Lư đã được Quân khu 3 tặng Bằng khen và được huyện tặng giấy khen trong đợt tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Tiến Đạt