Liên minh HTX tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Chiều 10/7, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục được duy trì hoạt động ổn định và có nhiều bước phát triển mới, doanh thu và lợi nhuận có biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở một số lĩnh vực như: du lịch, vận tải, một số HTX, Liên hiệp HTX chế biến, xuất khẩu nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ... Song các HTX đã cố gắng khắc phục khó khan, làm tốt vai trò phục vụ thành viên; nhiều mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. 

Trong 6 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành 60 lượt khảo sát các đơn vị có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, định hướng phát triển theo chuỗi giá trị, tổ chức 68 lượt tuyên truyền, tư vấn cho các sáng lập viên, hộ sản xuất có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thành lập mới 16 HTX, đạt 80% kế hoạch, 10 tổ hợp tác, đạt 50% kế hoạch.

Hoạt động hỗ trợ vốn được chú trọng. 6 tháng đầu năm đã tiến hành hướng dẫn hồ sơ, thẩm định và giải ngân 3 dự án (240 triệu đồng) từ nguồn vốn 120 và 13 dự án ( 4.600 triệu đồng) từ Quỹ quay vòng phát triển HTX. 

Đã tổ chức triển khai hỗ trợ xây dựng 29 công trình cơ sở hạ tầng cho các HTX năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khảo sát điều kiện cơ sở vật chất ban đầu cho 9 mô hình sản xuất nông nghiệp.

Phối hợp với Trung tâm Khoa học công nghệ và môi trường, Liên minh HTX Việt Nam tiến hành khảo sát và lựa chọn một số đơn vị đủ điều kiện triển khai mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm theo Nghị quyết 39 của HĐND tỉnh.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Liên minh HTX tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phát triển đa dạng các loại hình HTX, tổ hợp tác trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới ít nhất 20 HTX, 20 tổ hợp tác, hỗ trợ Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích cho các thành viên. 

Hoàn thành các chính sách hỗ trợ các HTX theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh năm 2020; hỗ trợ 29 HTX xây dựng cơ sở hạ tầng, các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX. Xây dựng thành công các mô hình HTX sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, ít nhất 3 mô hình sản xuất ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ xây dựng Liên hiệp HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. 

Hồng Nhung- Anh Tuấn