Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV

Chiều 8/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo một số báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số Ban của HĐND tỉnh; các sở, ngành liên quan; lãnh đạo các địa phương; Ban Quản lý các dự án và chủ đầu tư.

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị được nghe và cho ý kiến vào: Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; 

Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về việc thông qua chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình; 

Dự thảo Báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính 6 tháng đầu năm 2020; Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020. 

Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng phòng hộ và rừng trồng sản xuất sang mục đích khác; Dự thảo Báo cáo Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Dự thảo Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến với các nội dung: Bổ sung thêm diện tích sử dụng đất; doanh mục các dự án phải thu hồi đất; vấn đề miễn giảm các khoản phí, lệ phí; vấn đề sử dụng quỹ dự phòng và tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của các đại biểu, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết nêu trên. 

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các vấn đề nêu trên, sẵn sàng giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Trường Sinh- Anh Tuấn