Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Ngày 4-6, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6-6-1941 - 6-6-2009) và phát động cuộc vận động "Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo".

Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã  được nghe thư của Nguyễn Ái Quốc gửi các vị phụ lão trong cả nước vào tháng 6-1941 và cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Người cao tuổi Việt Nam.  Ngay từ những ngày đầu về nước trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (tháng 8-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ba lần viết thư nói đến vai trò, trách nhiệm và tiềm năng của người cao tuổi đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc; Chính phủ quyết định lấy ngày 6-6 hàng năm là ngày truyền thống của người cao tuổi Việt Nam.  Ở Ninh Bình, trong các giai đoạn cách mạng, phụ lão Ninh Bình có tổ chức tiền thân là phụ lão cứu quốc… Từ năm 1992 sau khi tái lập tỉnh, tổ phụ lão được kiện toàn từ cơ sở; 8 huyện, thị xã có ban đại diện phụ lão. Từ năm 1995 đến nay, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, huyện, thành phố, thị xã và 147 Hội Người cao tuổi xã, phường, thị trấn thường xuyên được củng cố, có quy chế hoạt động, phong trào thi đua "tuổi cao, gương sáng" được đẩy mạnh cả về bề rộng và chiều sâu.  Tỷ lệ người cao tuổi tự nguyện xin vào Hội đạt 96,5% trong tổng số người cao tuổi trong toàn tỉnh. Trong những năm qua, Hội Người cao tuổi và lớp người cao tuổi tỉnh luôn đoàn kết, gương mẫu,, thực hiện xuất sắc phong trào thi đua "tuổi cao, gương sáng", góp phần xây dựng Hội vững mạnh, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của địa phương…

Tại lễ kỷ niệm, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Một triệu áo ấm tặng người cao tuổi nghèo". Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu vận động mua tặng 9.870 chiếc áo ấm tặng người cao tuổi nghèo và tổng kết cuộc vận động vào tháng 12-2009.

Lý Nhân

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện