Kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Bộ Canh nông

Sáng 14-11, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo Sở qua các thời kỳ và thi đấu giao hữu thể thao nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Bộ Canh nông Việt Nam (nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT).

Cách đây 63 năm, ngày 14-11-1945, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Canh nông. Kể từ đó đến nay, lịch sử ngành Nông nghiệp đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tiến trình phát triển của đất nước, nông nghiệp Ninh Bình cũng đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ khá (bình quân tăng từ 4,5-5%/năm), năng suất lúa năm sau cao hơn năm trước: Từ 10,85 tấn/năm (năm 2001), lên 11,24 tấn/năm (năm 2007). Sản lượng lương thực năm 2001 đạt 460 nghìn tấn, năm 2007 đạt 478 nghìn tấn. Bình quân lương thực đầu người năm 2001 đạt 504 kg, năm 2007 đạt 524 kg.

Vụ đông đang phát triển rộng khắp và phấn đấu trở thành vụ sản xuất chính. Tuy vậy, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch còn chậm, sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi còn phân tán, phát triển chưa bền vững... Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản phát triển chậm, kết cấu hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa còn kém...

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu nguyên là lãnh đạo Sở cũng đã phát biểu ý kiến ghi nhận thành quả đạt được của ngành Nông nghiệp trong những năm qua; đồng thời gợi mở những hướng cần quan tâm đầu tư như phát triển chăn nuôi tập trung nhằm tránh dịch bệnh tạo ra nguyên liệu phục vụ chương trình xuất khẩu.  Tính toán, bố trí cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống hợp lý nhằm né tránh thời tiết, khí hậu, thiên tai để đạt hiệu quả cao trong sản xuất. Đề xuất với tỉnh và Bộ nâng cấp các đập tràn, xây dựng tràn kiên cố theo kiểu đóng mở bằng cánh phai thay cho con trạch đất. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc.

 

Đinh Chúc

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện