Ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Yên Hưng (Yên Mô) tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT an toàn PCCC và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng NTM trên địa bàn xã Yên Hưng.

Ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC

Các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT.

Kế hoạch phối hợp tập trung vào các nội dung trọng tâm: xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền của xã Yên Hưng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là công tác đảm bảo ANTT, PCCC, giữ vững tiêu chí số 19.2 về ANTT; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tai, tệ nạn xã hội.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo về ANTQ và an toàn PCCC; phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới.

Nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn xã, trao đổi tình hình an ninh chính trị, an ninh nội bộ, TTATXH để kịp thời có biện pháp giải quyết, đồng thời tham mưu, đề xuất cấp trên chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, an toàn PCCC và xây dựng NTM.

Kế hoạch phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng NTM. Mọi hoạt động phối hợp phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của cấp trên nhằm tăng cường an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương vững mạnh. Công tác phối hợp phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất, thường xuyên và có hiệu quả, đặc biệt là trong các vấn đề về ANTT, an toàn PCCC ở cơ sở.

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị: Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Yên Mô, UBND xã Yên Hưng đã ký kết Kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng NTM. UBMTTQ, Công an, quân sự, các tổ chức chính trị xã hội, chi bộ các thôn của xã Yên Hưng tham gia ký kết Kế hoạch phối hợp trong thực hiện các mô hình tự quản về ANTT. Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tặng các bình chữa cháy cho đội dân phòng xã Yên Hưng.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp nhằm thúc đẩy các hoạt động cộng đồng tại địa phương, khu dân cư, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế ở địa bàn xã Yên Hưng.

Tin, ảnh: Kiều Ân