Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày 25/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Đại biểu Bùi Văn Phương (Đoàn ĐBQH tỉnh) thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Qua thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật và nhiều nội dung của dự thảo Luật. Nhiều đại biểu đề nghị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị bên trong thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nên giao cho Chính phủ quy định.

Đối với tổ chức của các đơn vị bên trong thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nên phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để tạo sự linh hoạt, chủ động. Đồng thời, phải quy định số lượng biên chế tối thiểu tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu tán thành với quy định giao Chính phủ quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhằm đẩy mạnh phân cấp tạo sự chủ động, sáng tạo cho địa phương.

Tham gia thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng chí Bùi Văn Phương (Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) đề nghị nên quy định Chủ tịch HĐND có thể là đại biểu chuyên trách.

Về các Ban của HĐND nên quy định Trưởng ban và Phó trưởng ban là đại biểu chuyên trách. Việc tăng đại biểu chuyên trách nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, bảo đảm yêu cầu thực hiện giám sát, thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Qua thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như nội dung của dự thảo Luật. Đồng thời, các đại biểu Quốc hội cũng góp ý vào các nội dung cụ thể về phạm vi cơ quan, tổ chức, các nhân có liên qua

n đến hoạt động kiểm toán; mối quan hệ của Kiểm toán Nhà nước với chính quyền địa phương; việc bổ sung một số quyền hạn cho Kiểm toán Nhà nước để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, quyền truy cập dữ liệu điện tử của Kiểm toán Nhà nước, kiểm soát chất lượng kiểm toán; về quyền khiếu nại, khởi kiện trong hoạt động kiểm toán; sự phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với cơ quan thanh tra.

Mai Lan