Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về một số dự án Luật

Ngày 11/9, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về một số dự án Luật và thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về một số dự án Luật

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN

Theo đó, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Trồng trọt, sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt.

Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt, đã có 22 đại biểu phát biểu ý kiến, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cũng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo đó, đa số đại biểu đồng tình với việc cần thiết phải xây dựng Luật Trồng trọt nhằm hoàn thiện thể chế, đáp ứng yêu cầu của ngành. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng việc quy định nguyên tắc trong hoạt động trồng trọt còn mang tính chung chung, cần phải quy định cụ thể hơn.

Các đại biểu đề xuất: Việt Nam muốn vươn xa hơn nữa trong thị trường thế giới thì quy định về thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng... (được quy định trong chương 5 dự thảo Luật) cần phải viết sâu hơn, đảm bảo thể chế hóa được yêu cầu gắn sản xuất, chế biến với sản phẩm thành hệ thống. Đồng thời, đại biểu đề nghị cần rà soát lại toàn bộ các Chương, Điều, đảm bảo thống nhất giữa một số quy định của Luật này với các Luật có liên quan như Luật Sở hữu trí tuệ; hạn chế tình trạng quá nhiều điều luật giao quyền quy định chi tiết cho Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, tại Chương 2 của Dự luật quy định về giống cây trồng, song Chương này chưa đề cập đến cây trồng biến đổi gen, trong khi hiện nay giống cây trồng này đang phát triển mạnh, có thể ảnh hưởng đến con người, vật nuôi và môi trường; hơn nữa giống cây trồng này chỉ thích hợp trồng ở một số nơi nhất định. Do đó, đại biểu đề nghị cần phải đưa nội dung này vào Dự thảo Luật để đánh giá tác động sinh học của giống cây trồng này đối với môi trường tự nhiên và hệ sinh thái...

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý về các nội dung được quy định trong dự thảo: nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động canh tác; chính sách của Nhà nước về trồng trọt; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trồng trọt; về điều kiện sản xuất phân bón...

Buổi chiều, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Mai Lan