Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về một số dự án luật

Ngày 6/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận về một số dự án luật

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN

Trong phiên làm việc buổi sáng, đã có 23 đại biểu phát biểu ý kiến, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của mình đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, đa số ý kiến cho rằng Dự thảo luật lần này tạo hành lang pháp lý để các cơ sở giáo dục đại học phát huy tự chủ, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần có giải trình, báo cáo lại những vấn đề mà các đại biểu còn băn khoăn, còn cân nhắc trước khi quyết định thông qua dự luật này.

Các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến thêm về các nội dung: vấn đề tự chủ đại học; cơ cấu tổ chức và quản trị của các cơ sở giáo dục đại học; mô hình giáo dục đại học. Trong đó, các đại biểu kiến nghị các giải pháp để tăng tự chủ thật sự cho trường đại học; điều kiện để phát triển các trường đại học tư thục đảm bảo bổ sung cho năng lực giáo dục đại học nhưng đồng thời tạo sự cạnh tranh và thúc đẩy hệ thống giáo dục đại học công lập phát triển.

Một số đại biểu cho rằng: "Mô hình đại học 2 cấp như đại học quốc gia, đại học vùng chỉ tồn tại và có ở Việt Nam, không có ở nơi nào trên thế giới". Việc phân cấp như hiện tại không tận dụng đầy đủ lợi thế khiến cho tài năng, tri thức, năng lực hiện đang bị phân tán. Vì vậy nên sắp xếp lại các trường đại học thành viên nằm trong đại học, thống nhất một bộ máy tổ chức để phát triển thành một đại học đa lĩnh vực, tiến tới đào tạo và công nhận quốc tế.

Về quy định quản lý Nhà nước, quản trị và tự chủ giáo dục đại học, một số đại biểu cho rằng, trong dự thảo luật có tới 10 cụm từ "cơ quan có thẩm quyền". Để thuận tiện cho quá trình triển khai thực hiện Luật, các đại biểu đề nghị làm rõ đó là những cơ quan nào. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị có những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn trong đào tạo các nghề đặc thù như nghề y, dược, văn hóa nghệ thuật, TDTT...

Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về quy định xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học; chỉ tiêu xét tuyển đại học, xử lý vi phạm tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học; chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học; Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, giảng viên và học viên; về văn bằng giáo dục...

Buổi chiều, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Mai Lan