Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV: thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và biểu quyết thông qua một số dự thảo luật

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, sáng 8/6, Quốc hội làm việc tại hội trường.

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV: thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và biểu quyết thông qua một số dự thảo luật

Đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) tranh luận tại hội trường. Ảnh: TTXVN

Mở đầu phiên họp buổi sáng, Quốc nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), sau đó Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Luật này. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đã có 20 đại biểu phát biểu và 5 đại biểu phát biểu tranh luận. Qua thảo luận, các ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện Hiến pháp năm 2013. Thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tạo cơ sở pháp lý vững chắc, chặt chẽ, đầy đủ cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, tuy nhiên cần tiếp tục rà soát các quy định hiện hành kể cả các văn bản dưới luật để bao quát toàn diện và đầy đủ hơn; đề nghị làm rõ, phân tích, nghiên cứu kỹ đảm bảo phân định rõ vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, nhiệm vụ nào là phối hợp để bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo theo đúng nguyên tắc một cơ quan tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số nội dung về khái niệm giải thích từ ngữ, nguyên tắc hoạt động và cơ cấu tổ chức của cảnh sát biển. Phạm vi hoạt động, các biện pháp công tác của cảnh sát biển và hợp tác quốc tế. Việc trang bị sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, việc huy động người, phương tiện, quyền truy đuổi của cảnh sát biển. Rà soát nghiên cứu kỹ tính hợp lý các quy định về phối hợp hoạt động của cảnh sát biển để bảo đảm phù hợp khả thi.

Đồng thời đề nghị rà soát bổ sung, hoàn thiện, để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều ước quốc tế. Các nội dung liên quan đến quyền con người, quyền công dân, liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ phải được nghiên cứu thật kỹ bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, tránh mâu thuẫn.

Phát biểu tranh luận với đại biểu phát biểu trước đó về việc cần thiết ghi trong luật: "Lực lượng cảnh sát biển là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang nhân dân", theo đại biểu Nguyễn Phương Tuấn (đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình)không nên ghi điều này vào trong luật. Bởi vì, hiện nay trên thế giới cũng có rất nhiều nước có lực lượng giống như chúng ta, họ có những tên gọi khác nhau nhưng không bao giờ họ đặt trực thuộc vào Bộ Quốc phòng, ví dụ ở Mỹ thì người ta gọi là lực lượng tuần duyên trực thuộc vào Bộ An ninh nội địa, ở Trung Quốc lực lượng hải cảnh trực thuộc vào Cục Hải dương quốc gia.

"Nếu chúng ta đưa lực lượng này thuộc vào lực lượng vũ trang nhân dân thì vô hình chung chúng ta sẽ phải sử dụng lực lượng vũ trang, tức là sử dụng quân đội để xử lý những xung đột trên biển về mặt dân sự"- đại biểu Nguyễn Phương Tuấn nói.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trồng trọt. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Mai Lan

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện