Kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV: Thảo luận về các Tờ trình, báo cáo

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV, chiều 26/5, các đại biểu tiến hành thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường.

Kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV: Thảo luận về các Tờ trình, báo cáo

Các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Kim Sơn và Yên Mô tham gia thảo luận tại tổ.

Theo đó, trong phiên thảo luận tổ đã có 43 lượt ý kiến phát biểu. Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết, nhất trí với báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Để góp phần hoàn thiện các dự thảo, nhiều đại biểu tập trung thảo luận góp ý về căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, đảm bảo cho Nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi cao.

Góp ý vào Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung cơ bản của tờ trình, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện để Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.

Góp ý vào Tờ trình về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020. Các đại biểu cho đây là chủ trương rất cần thiết, nhằm giúp đỡ người chăn nuôi tán đàn. Song, nhiều đại biểu đề nghị cần cân nhắc, xem xét để giải quyết tốt những khó khăn khi triển khai Nghị quyết, đó là: nguồn cung cấp giống sẽ hạn chế; đối tượng được thụ hưởng ít. Một số đại biểu đề nghị nâng mức hỗ trợ từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/con, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, tránh tình trạng trục lợi chính sách.

Góp ý vào Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, các đại biểu đồng tình nhất trí cao. Tuy nhiên đề nghị sau khi Nghị quyết được ban hành cần tăng cường giám sát để đảm bảo các chính sách hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đảm bảo chính xác, đúng đối tượng.

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời các vấn đề

Đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Trong phiên thảo luận tại hội trường, nhiều đại biểu góp ý vào dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ngoài ra, trong các phiên thảo luận, nhiều đại biểu góp ý về kỹ thuật trình bày dự thảo, thể thức văn bản và một số nội dung khác.

Quá trình thảo luận, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành có liên quan đã trả lời, làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Mai Lan - Đức Lam