Kỳ họp thứ mười tám,HĐND tỉnh khóa XIV: nghe các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa XIV, các đại biểu đã nghe các Tờ trình của UBND tỉnh và nghe báo cáo thẩm tra của các Ban: Kinh tế- Ngân sách và Ban Văn hóa- xã hội- HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ mười tám,HĐND tỉnh khóa XIV: nghe các Tờ trình, Báo cáo thẩm tra

Quang cảnh phiên họp.

Theo đó, thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Song Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày các Tờ trình về: việc ban hành Nghị quyết hỗ trợ tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; việc ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư.

Ông Vũ Nam Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN và PTNT thay mặt UBND tỉnh trình bày các Tờ trình về: đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tái đàn lợn nhằm khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh kinh phí thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020.

Ông Đinh Việt Dũng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay mặt UBND tỉnh trình bày các Tờ trình về: giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; điều chỉnh dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách Trung ương; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo vệ khu dân cư các huyện Gia Viễn, Nho Quan, hạng mục cải tạo, tu bổ cấp bách đê bao Hoa Tiên và các tuyến kênh, trạm bơm nằm trong đê bao Hoa Tiên, huyện Gia Viễn; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách tuyến đê Đầm Cút, huyện Gia Viễn (giai đoạn 2)

Ông Trịnh Xuân Ba, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thay mặt UBND tỉnh trình bày các Tờ trình về: việc chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; việc điều chỉnh quy mô, địa điểm một số công trình, dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Lâm Xuân Phương,Ủy viên UBND tỉnh,Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình về: việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ các đối tượng thuộc hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thay mặt UBND tỉnh trình bày Tờ trình về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Ninh Bình.

Sau khi nghe các tờ trình, HĐND tỉnh đã nghe ông Nguyễn Văn Định, Trưởng ban Kinh tế- Ngân sách và bà Lê Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Văn hóa- xã hội- HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra.

Vào cuối phiên họp buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh đã chia tổ để thảo luận, làm rõ hơn cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của các tờ trình, báo cáo, nhằm đảm bảo cho Nghị quyết của HĐND tỉnh khi được thông qua có tính khả thi cao.

Thùy Phương- Đinh Ngọc - Đức Lam