Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV: Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, ngày 3/6, Quốc hội tiến hành xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về: dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020; về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; về 3 nội dung của dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIV: Năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

Theo đó, về chuyên đề giám sát tại kỳ họp thứ 9 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 1 trong 2 chuyên đề nội dung: Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chuyên đề 2: Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên. Sau khi thảo luận, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử, kết quả: có 383 đại biểu (chiếm 79,13% tổng số đại biểu) biểu quyết tán thành chọn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xin ý kiến đại biểu Quốc hội về 3 nội dung của dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi): Tiêu chí quy định tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án; Về quy định thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn; Về thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo đó, qua biểu quyết bằng hệ thống điện tử, đã có 367/429 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 75,83% tổng số đại biểu Quốc hội) với phương án giữ tiêu chí phân loại dự án như quy định hiện hành (Tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia với mức vốn 10 nghìn tỷ đồng và các mức phân loại dự án A, B, C)...

Về quy định thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn, có 65,70% đại biểu Quốc hội tán thành quy định "Quốc hội khóa mới xem xét, quyết định Kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn tại kỳ họp đầu của nhiệm kỳ Quốc hội mới".

Riêng về quy định thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quốc hội chưa quyết định thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn do kết quả biểu quyết bằng hệ thống điện tử đối với các phương án mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất đều chưa được quá 50% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành lấy ý kiến đại biểu Quốc hội về 3 nội dung của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bằng hình thức biểu quyết qua hệ thống điện tử.

Trong ngày, Quốc hội dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận ở hội trường về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Mai Lan