Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2018

Sáng 2/10, hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV đã được tổ chức. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2018

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UB MTTQ VN tỉnh; trưởng, phó các Ban của HĐND tỉnh; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện KSND, Cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng; trưởng, phó và chuyên viên các phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.

Theo đó thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong 3 ngày, trong khoảng từ ngày 5 đến ngày 7/12/2018. Tại kỳ họp, dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh; các văn bản của UBMTTQVN tỉnh và các ngành.

Về dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp gồm có 7 nghị quyết theo quy định của pháp luật; 4 nghị quyết chuyên đề theo kế hoạch; 8 nghị quyết chuyên đề đề nghị bổ sung để xem xét, ban hành tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh...

HĐND tỉnh cũng xem xét việc chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và lấy phiếu tín nhệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định của pháp luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và trao đổi thêm một số nội dung có liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để kỳ họp diễn ra đúng dự kiến và thành công, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì chuẩn bị quy trình, thủ tục, văn bản liên quan đến việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, đó là: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019; thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đối với UBND tỉnh: Chuẩn bị các báo cáo thuộc thẩm quyền và các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đó hoàn thiện, gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là ngày 20/11/2018 để giao các ban HĐND tỉnh thẩm tra.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Viện KSND, Tòa án Nhân dân và Cục thi hành án Dân sự tỉnh chuẩn bị các văn bản thuộc thẩm quyền gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20/11/2018.

Các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình tại kỳ họp và chuẩn bị các ý kiến chất vấn gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/11/2018.

Các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh căn cứ văn bản hướng dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Xuân Trường- Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện