Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày 25/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn và thảo luận tại hội trường về một số Dự án luật.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV: Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn. Ảnh: TTXVN

Đầu giờ sáng, sau khi nghe Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

48 người được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Hai trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm, đó là: Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông do chưa đủ thời gian công tác 9 tháng.

Kết quả kiểm phiếu được công bố vào buổi chiều cùng ngày, theo ba mức độ là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Kết quả: Không chức danh nào có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp và phải ở vào trường hợp "có thể xin từ chức" theo quy định hiện hành.

Người đạt số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với với 437 phiếu.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Qua thảo luận, nhiều đại biểu tán thành với dự thảo luật về mở rộng phạm vi áp dụng một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, vì trên thực tế, tình hình tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước đã và đang xuất hiện làm ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật, việc bảo đảm sự thống nhất, tính khả thi của Luật khi được ban hành.

Vào cuối phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Mai Lan