Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

Chiều ngày 13/12, HĐND tỉnh khóa XIV tiến hành bế mạc kỳ họp thứ 6. Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp

Quang cảnh ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 14.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và đại biểu cử tri cơ sở.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường. Theo đó, các đại cơ bản nhất trí với các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng đóng góp ý kiến cụ thể đối với một số nội dung trong các báo cáo, đề án và đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ.

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, đồng tình với các giải pháp của UBND tỉnh, các đại biểu cũng đề nghị cần có các giải pháp để quản lý môi trường, đặc biệt là môi trường nước, không khí; khuyến khích vai trò của doanh nghiệp trong đầu tư sản xuất hàng nông nghiệp; tiếp tục đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhất là việc kết nối du lịch với các địa phương và quốc tế; quan tâm xây dựng đài hóa thân để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường…

Tiếp thu những ý kiến đóng góp, kiến nghị của đại biểu thảo luận tại hội trường, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời và làm rõ một số vấn đề mà đại biểu nêu.

Đồng chí

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời và làm rõ một số vấn đề mà đại biểu nêu.

Theo đó, đồng chí đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu về báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời làm rõ hơn những ý kiến đóng góp của đại biểu về các Báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp như: về dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; về hỗ trợ kinh phí đối với một số chuyên gia, đối tượng đã có đóng góp đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao của tỉnh Ninh Bình; về phê duyệt danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018...

Về ý kiến cho rằng: việc hỗ trợ kinh phí cho các HTX tổ chức đại hội còn chậm, hiện nay, hơn 100 HTX đã tổ chức xong đại hội nhưng nhiều HTX chưa nhận được kinh phí hỗ trợ,đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2018, tỉnh đã bố trí 1.681 triệu đồng trong Kế hoạch để hỗ trợ đầy đủ các HTX, tổ hợp tác thành lập mới và hỗ trợ chuyển đổi các HTX.

Trả lời ý kiến của đại biểu góp ý về việc: nhiều kiến nghị của cử tri đã được trả lời nhưng thực tế chưa thực hiện và giải quyết dứt điểm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vấn đề đại biểu nêu là đúng. Có một số ý kiến UBND tỉnh đã trả lời và có giải pháp chỉ đạo để thực hiện.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí của Trung ương và của tỉnh còn khó khăn, trong khi đó nhiều quy định pháp luật chưa đầy đủ; có những nội dung cử tri nêu còn phải cần thời gian giải quyết trong nhiều năm, không phải ý kiến nào cử tri nêu cũng có thể giải quyết quyết dứt điểm ngay được.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu nêu về quy định một số chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh đề nghị thời gian thực hiện cơ chế chính sách đặc thù áp dụng cho huyện Yên Khánh là từ năm 2018-2019; thời gian thực hiện chính sách đặc thù cho huyện Kim Sơn trong năm 2018...

Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi làm rõ một số vấn đề khác mà đại biểu nêu.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 19 Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các ngành chức năng; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; dành thời gian để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; thảo luận và thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Đây là những quyết sách nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thùy Phương - Mai Lan- Thế Minh