Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tại phiên thảo luận sáng 23/5. Ảnh: CTV

Trong phiên thảo luận, với tinh thần dân chủ, cởi mở, đã có 21 lượt đại biểu phát biểu, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phát biểu cung cấp thêm thông tin với các đại biểu Quốc hội.

Qua thảo luận, đa số các ý kiến tán thành với Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Đồng thời cho rằng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với tinh thần lập pháp chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, công tác lập pháp của Quốc hội đã đạt nhiều kết quả tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Việc lập chương trình xây dựng pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ. Các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh ngày càng được xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn, chất lượng hồ sơ ngày càng được nâng cao.

Quá trình thẩm tra, tham gia thẩm tra đề nghị xây dựng luật của các cơ quan của Quốc hội ngày càng được tăng cường, đặc biệt hoạt động phản biện xã hội, ý kiến tham gia đóng góp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngay từ khi lập đề nghị và trong suốt quá trình soạn thảo đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật.

Do vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quốc hội đã thông qua số lượng lớn luật, pháp lệnh, nghị quyết với 15 luật, 21 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến vào 7 dự án luật khác. Kết quả này đã góp phần quan trọng từng bước hoàn thiện, đồng bộ thể chế.

Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về điều chỉnh chương trình, đề xuất nhiều giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt nhất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của cả nhiệm kỳ nói chung và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm nói riêng. 

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình, báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia (tối đa 15 phút); nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Giá (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo này.

Mai Lan