Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7

Sáng 5/6, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 19. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến diễn ra trong hai ngày (14 và 15/7/2020). Trong chương trình, HĐND tỉnh sẽ tiến hành xem xét 24 báo cáo và 1 thông báo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan theo luật định.

Đặc biệt, tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 8 dự thảo Nghị quyết, trong đó đáng chú ý là một số Nghị quyết: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý; Nghị quyếtvề việc chấp thuận danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình…

Tại hội nghị, đại diện một số sở, ban, ngành cơ bản thống nhất về dự kiến thời gian và nội dung kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng HĐND tỉnh cần xem xét cân nhắc kỹ đến nguồn lực tài chính để thực hiện các Nghị quyết, đề án sắp được thông qua tại kỳ họp, đảm bảo Nghị quyết khi được ban hành có tính khả thi cao, sớm đi vào cuộc sống, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh sẽ điều chỉnh một số nội dung, chương trình cho phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ một số ý kiến của các đại biểu nêu tại hội nghị.

Để đảm bảo chất lượng kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; Chủ trì, phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chuẩn bị kế hoạch và tổ chưc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh; chuẩn bị tờ trình, dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời tích cực chuẩn bị các báo cáo thuộc thẩm quyền trình tại kỳ họp.

Đối với UBND tỉnh, đồng chí đề nghị chuẩn bị các báo cáo thuộc thẩm quyền, các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đó hoàn thiện, gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất vào ngày 28/6; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết, mời các ban HĐND tỉnh tham gia ý kiến ngay từ khi xây dựng đề án để tạo sự thống nhất và thuận lợi cho công tác thẩm tra...

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết do các đơn vị trình tại kỳ họp, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/7. Ban Pháp chế HĐND tỉnh tham mưu, giúp Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức giám sát và xây dựng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15 để Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ 19.

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ, UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri; đồng thời rà soát kết quả thực hiện cam kết sau chất vấn trên địa bàn; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện cam kết sau chất vấn gửi về Thường trực HĐND tỉnh ngay sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri...

Mai Lan - Đức Lam