Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV: Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV, sáng 6/12, các đại biểu họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết. Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV: Đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Các đại biểu dự phiên họp.

Theo đó, qua thảo luận các ý kiến đều đánh giá cao sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị kỳ họp; các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng, cơ bản đảm bảo quy trình, thủ tục theo luật định; tài liệu được gửi sớm cho đại biểu; tổ chức kỳ họp sớm, đảm bảo quy định của pháp luật.

Thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các đại biểu thống nhất cao với đánh giá về những kết quả đạt được trong việc thực hiện phát triển nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, hầu hết các đại biểu đồng tình với 16 chỉ tiêu, 8 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị thời gian tới UBND tỉnh, các ngành cần tập trung: quản lý chặt chẽ, có phương án kiểm tra, giám sát việc hoàn trả cơ sở hạ tầng đô thị của các đơn vị, doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng. Tập trung cho công tác xúc tiến đầu tư, thúc đẩy môi trường cạnh tranh; lấp đầy các khu, cụm công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Kim Sơn tham gia thảo luận tại hội trường.

Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Kim Sơn tham gia thảo luận tại hội trường.

Tập trung cao cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển chuỗi, gia trại, trang trại lớn; các doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Quan tâm triển khai, đưa vào khai thác hệ thống xử lý nước thải thành phố Ninh Bình. Tiếp tục tăng cường quản lý Nhà nước về khoáng sản, đất đai và môi trường, quản lý nguồn nước và quy trình xử lý cấp nước sinh hoạt; tập trung chỉ đạo có chuyển biến về nhận thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.

Về giáo dục và đào tạo, tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng quá tải trường lớp, nhất là ở bậc mầm non và tiểu học; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục phát huy tốt công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe quá khổ, quá tải gây ô nhiễm môi trường, xuống cấp hệ thống giao thông và không đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trên địa bàn thành phố Tam Điệp…

Một số đại biểu đề nghị làm rõ, cân nhắc tốc độ tăng trưởng GRDP nên thống nhất về chỉ tiêu báo cáo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Bổ sung nội dung sắp xếp bộ máy hành chính và thí điểm thực hiện sáp nhập một số cơ quan có nhiệm vụ tương đồng trong năm 2020; Đề nghị tinh giản biên chế nhưng có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bổ sung nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Một số đại biểu có ý kiến: năm 2020 Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia, cần có những giải pháp xác định rõ những vấn đề cần tập trung, sản phẩm thu hút khách du lịch mang tính đột phá; góp phần từng bước đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn nhưng đồng thời phải quan tâm đến vấn đề bảo vệ di sản.

Các đại biểu đề nghị năm 2020, bên cạnh thực hiện các giải pháp đã nêu trong báo cáo, UBND tỉnh cần có giải pháp tích cực hơn nữa giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm.

Nhóm phóng viên Phòng Chính trị