Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII

Sáng 1/7, HĐND thành phố Tam Điệp khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thành phố Tam Điệp, đại diện Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo thành phố Tam Điệp.

Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Tam Điệp khóa VIII

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, cơ quan tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; tiến hành chất vấn; thông qua các nghị quyết...

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.927, 8 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Thương mại, dịch vụ duy trì ổn định. 

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch, năng suất lúa bình quân ước đạt 63,1 tạ/ha; sản lượng ước đạt 5.090,9 tấn. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn được 121.142 triệu đồng, đạt 48% kế hoạch năm, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền vững mạnh, hiệu quả...

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm. Theo đó, Thường trực HĐND thành phố đã triển khai thực hiện và hoàn thành chương trình công tác đề ra. Hoạt động giám sát đúng chương trình, kế hoạch, phương thức giám sát linh động. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực, phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố diễn ra trong thời gian 1 ngày, tiếp tục triển khai nhiều nội dung quan trọng: HĐND thành phố thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua 4 nghị quyết của kỳ họp (gồm : Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố; Nghị quyết về kết quả giám sát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố trong 2 năm 2018 và 2019).

Mạnh Tuấn - Anh Tuấn