Kim Sơn triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Sáng 20/4, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kim Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; tập huấn tuyên truyền pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai.

Kim Sơn triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) trên địa bàn huyện Kim Sơn được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của nhân dân và đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã với các lực lượng vũ trang và Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các Tiểu khu ngày càng hiệu quả. Trong năm, UBND huyện thực hiện việc rà soát kế hoạch PCTT huyện Kim Sơn giai đoạn 2021- 2025; triển khai thu quỹ PCTT và hướng dẫn các xã, thị trấn, tổ chức, cá nhân thực hiện việc thu, nộp quỹ năm 2021 và năm 2022, hiện nay quỹ PCTT tính đến 6/3/2023 đạt trên 975 triệu đồng. 

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của chính quyền, người dân và cộng đồng về PCTT được đẩy mạnh. Chỉ đạo xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt. 

Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả đất ven sông, ven biển; tăng cường xử lý vi phạm đê điều, đặc biệt là các vi phạm mới phát sinh. Triển khai công tác duy tu, sửa chữa 6.030m đê, 495m kè; đầu tư xây dựng mới 2.561m kè gia cố mái đê và mái đường ngăn nước ngoại lai. Công tác ứng phó thiên tai được thực hiện nhanh, kịp thời, đảm bảo an toàn…

Nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2023 huyện Kim Sơn với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn huyện; đảm bảo an toàn cho các công trình PCTT trên địa bàn huyện. 

Phấn đấu chống được bão cấp 9, cấp 10 và thủy triều trung bình; giảm thiệt hại với bão trên cấp 10; đảm bảo an toàn cho nhân dân nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi từ đê Bình Minh II đến đê Bình Minh III…; đảm bảo an toàn 100% diện tích lúa cho mưa 3 ngày liên tục từ 150 đến 250mm, hạn chế đến mức thấp nhất nếu mưa 3 ngày trên 300mm; đảm bảo an toàn 100% diện tích đầm nuôi trồng thủy sản với lượng mưa từ 150 đến 200mm; chủ động phòng tránh hạn hán, xâm nhập mặn.

Tại hội nghị đã tổ chức tập huấn công tác xử lý giờ đầu sự cố đê điều. Giới thiệu tóm tắt các quy định mới trong lĩnh vực PCTT và đê điều. Giới thiệu các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 7 của Luật Đê điều.

Tiến Minh- Minh Quang