Kim Sơn tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Chiều 14/11, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kim Sơn tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.

Năm 2023, LLVT huyện Kim Sơn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, hội thi, hội thao; diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ,… được tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực, hoàn thành đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, huyện Kim Sơn tiếp tục tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Ban CHQS huyện, Công an huyện, Đồn Biên phòng Kim Sơn, Hải đội 2 Biên phòng phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng LLVT huyện vững mạnh; làm tốt công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao...

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đã được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện khen thưởng. 

Hồng Minh - Minh Đường