Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và học tập, quán triệt một số văn bản, nghị quyết

Sáng 22/5, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (viết tắt là Nghị quyết số 29); học tập, quán triệt một số văn bản, nghị quyết.

Kim Sơn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và học tập, quán triệt một số văn bản, nghị quyết

Lãnh đạo huyện Kim Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 29.

Theo đó, trong 10 năm triển khai Nghị quyết 29, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cơ sở vật chất phục vụ các trường, lớp được các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm. Trong 10 năm, huyện Kim Sơn đã huy động hơn 1.200 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa trường học. Đến nay, toàn huyện có 78/78 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt 100%), trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Phương pháp giáo dục được đổi mới, đa dạng, phù hợp với đối tượng, tâm lý lứa tuổi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, trong đó chú trọng các hoạt động ngoại khóa, nhất là giáo dục đạo đức, chính trị, pháp luật, thẩm mỹ, thể chất, truyền thống lịch sử và địa lý, dân số, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, dịch bệnh, trật tự an toàn giao thông,… nhằm hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh và nâng cao năng lực hoạt động xã hội cho học sinh.

Công tác quản lý giáo dục, đào tạo tiếp tục được đổi mới, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục, đào tạo. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Đến nay, toàn huyện có gần 2.300 cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó trên 95,5% cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên theo Luật Giáo dục năm 2019.

Cùng với đó, công tác khuyến học, khuyến tài được huyện chú trọng. Trong 10 năm qua, huyện đã huy động 5 tỷ đồng kinh phí dành cho công tác khuyến học, khuyến tài; hàng năm, huyện duy trì tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ một số khó khăn của ngành giáo dục huyện Kim Sơn như: một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; một số trường có diện tích hẹp, thiết bị giáo dục ngoài trời còn thiếu; chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều... Các đại biểu cũng tập trung làm rõ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 tại huyện Kim Sơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, huyện Kim Sơn đã khen thưởng 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 29 trong thời gian qua.

* Trong chương trình hội nghị, Huyện ủy Kim Sơn đã tổ chức học tập, quán triệt một số văn bản, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện bằng hình thức trực tuyến. Điểm cầu chính tại rạp Kim Mâu (thị trấn Phát Diệm), kết nối với 25 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Các báo cáo viên cấp huyện đã trao đổi, phân tích làm rõ các nội dung: Kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, giai đoạn 2022 - 2030.

Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 19/4/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Huyện ủy Kim Sơn khẳng định: Đây là những nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị, chương trình, kế hoạch chuyên đề có tính định hướng, xác định rõ mục tiêu, quan điểm của Đảng đối với các nội dung quan trọng; ảnh hưởng nhiều mặt đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các vấn đề cần thiết đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác quy hoạch, phát triển bền vững vùng kinh tế ven biển huyện Kim Sơn.

Để các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Trung ương, cũng như chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, Thường trực Huyện ủy Kim Sơn đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; giao các ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai, thực hiện theo từng lĩnh vực liên quan.

Tin, ảnh: Thái Học