Kim Sơn thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang được các cấp, các ngành, đơn vị trong huyện Kim Sơn triển khai sâu rộng với nhiều hình thức sinh động, nội dung phong phú, phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân...

Kim Sơn thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV

Diện mạo nông thôn mới ở xã Lai Thành (Kim Sơn). Ảnh: Trường Giang

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị "Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ huyện Kim Sơn đã ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong nhiều tháng qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện với phương châm "bám sát thực tiễn, tham mưu kịp thời, tuyên truyền thuyết phục" và gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và huyện. Công tác tuyên truyền được chia làm 3 đợt cao điểm trước, trong và sau đại hội. 

Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, thời gian qua, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp thông qua hội nghị cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư. Trong tuyên truyền, đặc biệt coi trọng việc định hướng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch liên quan đến Đại hội. Đặc biệt, hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội. Nhiều phần việc đã được triển khai thực hiện hiệu quả. Đã có hàng nghìn lượt ý kiến tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia vào các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. 

Công tác tuyên truyền trực quan được huyện Kim Sơn chú trọng. Đến nay, toàn huyện đã làm mới, sửa chữa 13 cụm pa nô lớn (trên 490 m2) ở khu vực trung tâm và một số xã trên địa bàn huyện; in ấn, kẻ vẽ 1.642 pa nô, băng zôn, khẩu hiệu tường, hàng nghìn cờ nheo, cờ phướn…, tạo nên những sắc màu rực rỡ của đường phố trước thềm Đại hội. 

Bên cạnh việc chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương. Thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo sự  tin tưởng và phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khơi dậy lòng yêu nước và tự hào về truyền thống cách mạng, động viên các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực lao động sản xuất, công tác, học tập, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong nhiều tháng qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện Kim Sơn đã dấy lên các phong trào thi đua và hành động cách mạng sôi nổi với những công trình, sản phẩm mới. Qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội với sự vui mừng phấn khởi về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điều này được thể hiện rõ nét qua các con số: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 3%/năm (vượt mục tiêu đại hội); năng suất, sản lượng lúa liên tục dẫn đầu toàn tỉnh. Diện tích, năng suất thủy sản của huyện liên tục tăng qua các năm, hiện, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.370 ha, sản lượng ước đạt 28.000 tấn, tăng 1.255 ha và 4.000 tấn so với năm 2016. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đến năm 2020 (theo giá 2010) ước đạt 2.330 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11%. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục có bước phát triển. Đến nay đã có 16/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Sơn vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Đức Nghĩa - Trường Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện