Kim Sơn: Nỗ lực tăng chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện do Sở Nội vụ công bố năm 2017, Kim Sơn xếp thứ 7/8 huyện, thành phố. Điều này cho thấy mặc dù những năm qua huyện Kim Sơn đã có nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, song huyện vẫn còn nhiều việc phải làm như nâng cao trách nhiệm thống kê lưu trữ tài liệu kiểm chứng đối chiếu của các chỉ số ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hiện đại hóa hành chính, nhất là trong cải thiện các chỉ số về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cấp xã, thị trấn.

Kim Sơn: Nỗ lực tăng chỉ số cải cách hành chính

Bộ phận một cửa của xã Kim Định (Kim Sơn).

Đồng chí Vũ Hồng Quyết, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Sơn cho biết: Thời gian qua, huyện Kim Sơn đã xác định công tác CCHC là một trong những công tác trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch năm, tập trung vào các nội dung chính của CCHC theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 gồm 6 nội dung: Về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính. Tại các buổi giao ban, lãnh đạo UBND huyện đã triển khai đến lãnh đạo các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác CCHC theo kế hoạch CCHC của năm. Kết quả đạt rõ nhất là chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn và 100% đơn vị xã, thị trấn đã xây dựng được quy chế tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đồng thời quan tâm đầu tư về trang thiết bị, niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, bố trí vị trí chỗ ngồi cho công dân thoáng mát, diện tích các phòng một cửa đảm bảo theo quy định của Chính phủ.

Hiện nay, chất lượng đội ngũ cấp huyện của Kim Sơn đạt chuẩn 100%, cấp xã có chuyển biến rõ rệt với tỷ lệ đạt chuẩn 95,76%. Đánh giá sự hài lòng của người dân về công tác giải quyết thủ tục hành chính của cấp huyện và cấp xã, nhìn chung trên địa bàn huyện được đánh giá ở tốp trên; về sự hài lòng của Trung tâm một cửa cấp huyện đứng ở tốp đầu; đối với cấp xã thì đơn vị thấp nhất cũng đạt 80%. Năm 2017, các thủ tục hành chính mới bổ sung, sửa đổi được thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, có 32 thủ tục hành chính mới được bổ sung, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết; UBND các xã, thị trấn đã thực hiện công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 152/152 thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính, lĩnh vực công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện: 248/248 thủ tục, đạt 100% so với tổng số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính. Trung tâm Một cửa liên thông huyện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính 2.407 hồ sơ, đã giải quyết thủ tục hành chính 2.289 hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã giải quyết 78.406 thủ tục hành chính, đạt trên 90%...

Mặc dù đã đạt kết quả toàn diện theo 6 tiêu chuẩn nhưng huyện Kim Sơn vẫn còn một số tiêu chí điểm chưa đạt cao như hiện đại hóa hành chính, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin... Nguyên nhân là do, việc hiện đại hóa hành chính đã có sự quan tâm nhưng chưa đồng đều, tình hình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính cấp xã với 27 xã, thị trấn chưa thực hiện (đầu năm 2018 mới bắt đầu thực hiện đối với 8 đơn vị); cơ sở vật chất của Trung tâm một cửa liên thông của huyện đầu tư chưa đồng bộ và chưa hoàn thiện 100% theo kế hoạch; việc đăng tải các thủ tục hành chính cũng như kết quả trên Cổng thông tin điện tử của huyện chưa đảm bảo 100%; việc bố trí công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Một cửa liên thông huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, thị trấn chưa thường xuyên, chủ yếu là kiêm nhiệm; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin chưa được nâng cấp... Theo kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của UBND huyện với các xã, thị trấn thì điểm thẩm định trung bình đạt 60,69 điểm; điểm điều tra xã hội học đạt 18,27 điểm (thang điểm 20); điểm chỉ số CCHC đạt 78,96 điểm.

Đồng chí Vũ Hồng Quyết, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Sơn cho rằng: Để thực hiện tốt công tác CCHC và cải thiện các chỉ số CCHC còn chưa đạt yêu cầu, thời gian tới, huyện Kim Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chú trọng niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã sau khi có quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa cấp xã và phấn đấu tỷ lệ hài lòng người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính đạt cao hơn. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ, giảm đầu mối ở các cơ quan, đơn vị cũng như tổ chức ở thôn xóm phố theo Nghị quyết 18 của Trung ương. Tập trung hiện đại hóa nền hành chính, tiếp tục đầu tư về trang thiết bị cũng như máy fax, máy phô tô, máy vi tính của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Triển khai áp dụng theo tiêu chuẩn ISO với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện