Kiên quyết xử lý nợ đọng thuế

Thời gian qua, công tác quản lý thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đã được ngành thuế trong tỉnh tập trung thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh: Từ năm 2016 đến tháng 7/2019, tổng số tiền thuế nợ đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 2.585 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng số tiền thuế nợ toàn tỉnh vẫn tăng qua các năm, đòi hỏi ngành thuế cũng như các cơ quan chức năng cần có giải pháp hữu hiệu nhằm thu hồi tối đa các khoản nợ đọng thuế, hạn chế nợ mới phát sinh, góp phần tích cực cho việc hoàn thành dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Đinh Nam Thắng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã có nhiều biện pháp để thu hồi, xử lý nợ đọng thuế, trong đó thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế kịp thời; đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần giảm nợ cũ, hạn chế phát sinh nợ mới. Riêng trong 2 năm (2017, 2018), Cục Thuế tỉnh đã thu 56 tỷ đồng tiền chậm nộp của nhóm nợ có khả năng thu, trong đó có nhiều khoản nợ kéo dài nhiều năm. Năm 2019, Cục Thuế tỉnh tiếp tục áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế số tiền chậm nộp, lũy kế đến 7 tháng đầu năm 2019 số tiền chậm nộp đã thu nộp ngân sách là 7 tỷ đồng.

Để có được kết quả trên, trong những năm qua, Cục Thuế tỉnh đã tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng thuế. Trong đó, tập trung tuyên truyền và hỗ trợ cho người nộp thuế như: tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị đối thoại, lắng nghe và giải đáp các chính sách thuế; hướng dẫn khởi nghiệp, qua đó kịp thời nắm bắt những băn khoăn, kiến nghị của người nộp thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế.

Hàng năm, Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đôn đốc thu, xử lý nợ thuế, giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ đến từng chi cục thuế và từng cán bộ quản lý nợ, với chỉ tiêu chính là tổng số nợ tại thời điểm ngày 31/12 không vượt quá 5% tổng số thu ngân sách Nhà nước. Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Trong hai năm (2018 và 2019), Cục Thuế tỉnh đã ban hành 94.603 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến 100% số doanh nghiệp nợ thuế. Cùng với đó thực hiện công khai thông tin 2.747 lượt người nộp thuế chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn theo quy định; ban hành 2.553 quyết định cưỡng chế tài khoản, 157 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 13 quyết định khấu trừ một phần tiền lương, 1 trường hợp đề nghị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản; 6 trường hợp quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xử lý nợ đọng thuế, song hiện số nợ thuế vẫn còn cao và có xu hướng tăng. Tính đến thời điểm ngày 31/7/2019, toàn tỉnh có 1.634 doanh nghiệp nợ đọng thuế với tổng số tiền trên 818 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ đọng còn lớn, chủ yếu là do nợ các khoản nợ không còn khả năng thu hồi (258 tỷ đồng) và các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế nợ có vướng mắc khiếu nại (179 tỷ đồng) chiếm tới 53,4% tổng số tiền thuế nợ; số nợ thuế phí và nợ đất chiếm 46,6% tổng số tiền nợ thuế.

Đồng chí Đinh Nam Thắng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Việc xử lý nợ đọng thuế gặp nhiều vướng mắc do tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhiều đơn vị rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán; một số doanh nghiệp mới khởi nghiệp, gặp khó khăn về tài chính; một số doanh nghiệp nợ lớn nộp gối đầu (nộp cũ, để lại mới); nhiều người nộp thuế nhầm lẫn trong việc xác định mục, tiểu mục để nộp tiền thuế vào ngân sách dẫn đến phát sinh nợ chờ điều chỉnh; các biện pháp cưỡng chế khó thực hiện vì đối tượng cưỡng chế thường không còn tài sản, hay tài sản đã thế chấp tại các tổ chức tín dụng; số lượng cán bộ làm công tác quản lý nợ thuế còn thiếu, trình độ không đồng đều…

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý nợ thuế, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát lại các khoản nợ đọng thuế, xử lý dứt điểm các khoản nợ theo quy định đối với trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp mới phát sinh nợ, yêu cầu cam kết rõ lộ trình, thời gian nộp các khoản nợ đọng thuế. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đôn đốc và áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm xử lý, cưỡng chế thu hồi nợ thuế đạt hiệu quả cao; qua đó cung cấp, trao đổi thông tin nhằm phát hiện nhanh các doanh nghiệp có dấu hiệu mất khả năng thanh toán, thực hiện giám sát, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với các doanh nghiệp nợ thuế, kiên quyết xử lý các hành vi trốn thuế, chây ỳ nộp thuế.

Mai Lan

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện