Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,"mẫu mực, tiêu biểu"

Ngày 22/4, đoàn kiểm tra của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Trần Đăng Thành, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả triển khai xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu" năm 2020 tại Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành phố Ninh Bình, Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu" của Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành phố Ninh Bình đã mang lại kết quả toàn diện, cơ bản hoàn thành mục đích, yêu cầu đề ra.

Trong đó, đã tập trung xây dựng đơn vị vững manh toàn diện, nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng; Tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy trực ban, trực chiến, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ nề nếp chính quy, luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ và các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn;

Duy trì nghiêm kỷ luật, chế độ nền nếp, thực hiện tốt các biện pháp quản lý chăm sóc sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát trùng và cách ly xã hội theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm túc, chặt chẽ nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bất ngờ.

Quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức và triển khai các nhiệm vụ có chiều sâu; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Hồng Nam