Kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2018 tại 8 huyện, thành phố. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh.

Kiểm tra công tác tuyên truyền cổ động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Đoàn kiểm tra tại huyện Yên Mô.

Qua kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền trực quan mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại khu vực trung tâm và một số xã trên địa bàn các huyện, thành phố, đoàn đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo của các địa phương trong công tác tuyên truyền. Đa số các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai một cách bài bản, tích cực; trang trí các cụm pa-nô lớn, khẩu hiệu, cờ phướn, biểu ngữ tại các khu trung tâm, dọc các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan Đảng và chính quyền, các nhà văn hóa, các cơ quan, xí nghiệp, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang...

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ đang được triển khai tích cực. Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, động viên các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, tích cực học tập, lao động, sản xuất, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2019.

a

Kiểm tra công tác tuyên truyền tại huyện Yên Khánh.

Cũng qua kiểm tra, đoàn lưu ý các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, tạo điểm nhấn.

Bên cạnh việc chú trọng tuyên truyền, cổ động trực quan, các huyện, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương.

Đồng thời cần coi đây là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa, con người và du lịch của tỉnh, thu hút du khách trong, ngoài nước về với Ninh Bình, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh.

Mai Lan- Thế Minh