Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của LLVT Ninh Bình

Đoàn kiểm tra Bộ Tham mưu Quân khu 3 do Đại tá Nguyễn Anh Văn, Trưởng phòng quân huấn Bộ Tham mưu Quân khu làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng vũ trang tỉnh năm 2008.

Tại Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình, sau khi nghe báo cáo công tác huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh, duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ đầu năm đến nay, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các nội dung: Chào cờ duyệt đội ngũ đối với cơ quan Bộ CHQS tỉnh, một số nội dung của Điều lệnh đội ngũ sửa đổi, duy trì nền nếp chính quy, nhiệm vụ canh gác, bảo vệ của Trung đội cảnh vệ, trực ban nội vụ, công tác tham mưu kế hoạch huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh, công tác học tập tại chức, văn kiện tác chiến; báo động kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với Đại đội trinh sát và bắn đạn thật súng K54 đối với sĩ quan, súng AK đối với quân nhân chuyên nghiệp.

Tại Ban CHQS thành phố Ninh Bình, Đoàn đã kiểm tra việc duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chính quy, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập và tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang địa phương, chế độ học tập tại chức, diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ, sa bàn, thực hành điều lệnh đội ngũ sửa đổi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang tỉnh có chất lượng, hiệu quả, thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ cơ quan xuống đơn vị.

Qua kiểm tra, Đoàn đã đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quan tâm chăm lo xây dựng nền nếp chính quy, luyện tập điều lệnh đội ngũ, tăng cường huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đức Phòng