Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các huyện Yên Khánh, Kim Sơn

Ngày 10/11, Công an tỉnh tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) tại UBND huyện Kim Sơn và Yên Khánh.

Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các huyện Yên Khánh, Kim Sơn

Đoàn công tác của Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại UBND huyện Kim Sơn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thực hiện việc xây dựng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng"; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự trang bị bình chữa cháy; việc bố trí, huy động nguồn lực cho công tác phòng cháy, chữa cháy…

Qua công tác kiểm tra, đoàn công tác đánh giá các huyện đã triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác PCCC & CNCH theo các nội dung trên, nhất là đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân về công tác PCCC&CNCH; tỷ lệ hộ dân dỡ bỏ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2 đạt 100%; số hộ gia đình trang bị bình chữa cháy đạt tỷ lệ khá cao… Tuy nhiên đoàn cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC&CNCH tại từng địa phương. Đồng thời, yêu cầu các huyện giải trình, làm rõ thêm một số nội dung về: các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 124 của HĐND tỉnh; Nguồn lực dành cho công tác PCCC; Việc quy hoạch hạ tầng PCCC… Đoàn công tác đề nghị các huyện cần tiếp tục tăng cường các biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC&CNCH để thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong thời gian tới.

Qua công tác kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về PCCC; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện công tác PCCC&CNCH theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất cập, trên cơ sở đó có giải pháp hướng dẫn tháo gỡ, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH.

Được biết, Công an tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy ở một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Theo đó, từ ngày 2/11 đến 23/11, Công an tỉnh sẽ kiểm tra công tác PCCC ở các đơn vị: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố và kiểm tra ngẫu nhiên tại một số UBND cấp xã và một số đơn vị khác.

Tin, ảnh: Kiều Ân