Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri

Năm 2017, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả chương trình công tác đề ra, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định. Đồng thời, có nhiều đổi mới, cải tiến về phương thức hoạt động, tăng tính hiệu lực và hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri.

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng với niềm tin của cử tri

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XIV. Ảnh: Thế Minh

Tiếp nối hành trình xây dựng niềm tin

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Tiếp nối truyền thống của HĐND tỉnh qua các thời kỳ, những năm gần đây, HĐND tỉnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, gần dân, sát cơ sở, đảm bảo ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố niềm tin trong cử tri và nhân dân. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh xác định trước hết phải nâng cao chất lượng đại biểu. 

Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu mỗi vị đại biểu HĐND phải không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt, sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn; phát huy trí tuệ, dân chủ trong việc thảo luận, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm tới việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp. Điều này được thể hiện tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã coi trọng việc đổi mới trong cách thức tổ chức, điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng thời có nhiều đổi mới trong việc quyết định và thông qua các nghị quyết. Đặc biệt, với nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn tại nghị trường, nhiều đại biểu đã đối thoại, tranh luận, bám sát và đi đến cùng các vấn đề chất vấn với những người đứng đầu các sở, ngành để giải quyết tốt hơn những vấn đề bức xúc trong đời sống một cách thiết thực. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng thường xuyên quan tâm, xây dựng bộ máy giúp việc có chất lượng, năng lực để làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho đại biểu và hoạt động của HĐND.

Một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua đó là chất lượng kỳ họp và chất lượng các nghị quyết được ban hành ngày càng được nâng lên. Năm 2017, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 3 kỳ họp (trong đó có 1 kỳ họp chuyên đề) theo đúng quy định. Trong năm, HĐND tỉnh đã ban hành 48 nghị quyết, trong đó, có 43 nghị quyết thường kỳ và nghị quyết chuyên đề và 5 nghị quyết cá biệt về công tác tổ chức. Chất lượng các nghị quyết được nâng lên, sát đúng với thực tiễn và mang tính khả thi cao. Nội dung các nghị quyết đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp để UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triến khai, thực hiện.

Năm 2017 đánh dấu thành công của HĐND tỉnh trong hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh. Trong năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các hội nghị của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, trong đó có 2 phiên họp giải trình, với những nội dung được cử tri và nhân dân quan tâm như: Lĩnh vực y tế, giáo dục; các dự án chậm tiến độ hoặc sử dụng đất không hiệu quả. Trong đó UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố, các cấp, các ngành liên quan đã trực tiếp giải trình những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Các ngành, các địa phương có liên quan tham gia giải trình, qua đó làm rõ hơn vấn đề được nêu trong phiên giải trình. "Đây là hoạt động mới theo Điều 72 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Bước đầu, hoạt động giải trình đã có những tác động tích cực, không chỉ làm rõ trách nhiệm mà còn đề xuất giải pháp, kiến nghị đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự hài hòa giữa lợi ích chung của các cấp, ngành, doanh nghiệp với lợi ích của người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng niềm tin của cử tri, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát của HĐND"- đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định.

Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân

Với phương châm "Gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân" thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh đã chú trọng đổi mới cách thức tổ chức tiếp xúc cử tri, đồng thời quan tâm làm tốt công tác dân nguyện, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất của cử tri.

Theo đó, công tác tiếp xúc cử tri đã được đổi mới theo hướng mở rộng thành phần, đối tượng cử tri đến các xã, phường, thôn, xóm, tổ dân phố, tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cử tri và nhân dân. Tại các cuộc tiếp xúc đều mời đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, của huyện cùng lắng nghe để đối thoại, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Do vậy, hầu hết ý kiến, kiến nghị của cử tri được các đại biểu và cơ quan chức năng đối thoại, giải trình khá đầy đủ, có phương hướng giải quyết cụ thể. Đối với những ý kiến, kiến nghị đã kiến nghị nhiều lần hoặc là vấn đề bức xúc, nổi cộm sẽ được các đại biểu tiếp thu và làm cơ sở để chất vấn tại kỳ họp. Sau mỗi kỳ họp, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu trong trả lời chất vấn...

Cũng với tinh thần làm việc trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh. Thực hiện Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp, trong năm 2017, HĐND tỉnh đã tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề như: Việc thực hiện các quy định pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh về cán bộ công chức cấp xã và việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đánh giá về hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh, đồng chí Trần Hồng Quảng, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Các cuộc giám sát, khảo sát đã thể hiện được tinh thần hướng về cơ sở, sát với tình hình thực tế và tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Thông qua các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện những tồn tại bất hợp lý ở các địa phương, đơn vị, đưa ra các kiến nghị, trong đó có nhiều kiến nghị đã được các cơ quan chức năng tiếp thu nghiêm túc và giải quyết có hiệu quả. Nổi bật là hoạt động khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả thực hiện cam kết chất vấn tại kỳ họp thứ năm. Qua việc khảo sát, một số nội dung đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo có hiệu quả như việc đầu tư xây dựng kênh Mai Phương - Địch Lộng. Đây là vấn đề đã được chủ tọa và đại biểu HĐND tỉnh chất vấn và tái chất vấn qua 3 kỳ họp nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhưng sau khi có ý kiến của Đoàn khảo sát, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đầu tư và đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý và sẽ tổ chức thực hiện trong năm 2018. Vì vậy, có thể khẳng định, hoạt động khảo sát của Thường trực HĐND về kết quả thực hiện cam kết chất vấn tại các kỳ họp được xem là một trong những nét mới của HĐND tỉnh năm 2017, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đồng tình, đánh giá cao.

Đinh Ngọc