Khối các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2009

Ngày 26-3, Khối các cơ quan Đảng tiến hành hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2009.

Khối các cơ quan Đảng ký kết giao ước thi đua năm 2009

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thế Minh.

Trong những năm qua, Khối các cơ quan Đảng đã triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác thi đua. Khối đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, phong phú, thiết thực và sinh động.  Thông qua công tác thi đua đã góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị trong Khối đã được Nhà nước, Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động, cờ thi đua, bằng khen.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Khối thi đua năm 2009 đã trình bày các nội dung đăng ký giao ước thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2009.

Năm 2009, Khối thi đua các cơ quan Đảng gồm có 10 đơn vị, Ban Dân vận Tỉnh ủy được suy tôn làm Khối trưởng.

Trọng tâm trong năm 2009 là đẩy mạnh phong trào thi đua, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; triển khai và thực hiện tốt các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Các đơn vị phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2009 và kế hoạch 5 năm (2006-2010).

Đại diện 10/10 cơ quan Khối các cơ quan Đảng đã ký kết giao ước thi đua. Trên cơ sở các nội dung thi đua đã được ký kết, các đơn vị trong Khối có trách nhiệm cụ thể hóa các chỉ tiêu thành nhiệm vụ cụ thể, phát động cán bộ, công chức viên chức tích cực hưởng ứng thực hiện đạt kết quả cao.

Thu Thủy