Kho bạc Nhà nước tỉnh: Từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại

Nhằm góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ, những năm qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Bình đã bám sát sự chỉ đạo của KBNN Việt Nam để đẩy nhanh việc thực hiện hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các đơn vị nộp/sử dụng ngân sách.

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Từng bước tiến tới chuyên nghiệp, hiện đại

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Hiệu quả từ công tác điều hành quản lý ngân sách

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của KBNN là quản lý quỹ Ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính của Nhà nước, cán bộ, viên chức KBNN Ninh Bình đã nỗ lực cải tiến cơ chế thanh toán, kế toán, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và xây dựng các quy trình thu trực tiếp qua KBNN.

Bên cạnh đó, Kho bạc đã hoàn thành triển khai dự án "Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế - Hải quan - KBNN", dự án tổ chức phối hợp thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành Tài chính với 5 ngân hàng thương mại gồm: Ngân hàng Công thương; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển; Ngân hàng Ngoại thương; Ngân hàng Quân đội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; áp dụng các hình thức thu nộp NSNN như ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt qua ngân hàng thương mại, nộp NSNN qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).

Thời gian thực hiện giao dịch nộp NSNN còn khoảng 5 phút/giao dịch (trước đây là khoảng 30 phút) và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN.

Với trên 5 nghìn tổ chức, cá nhân nộp thuế, việc ứng dụng thanh toán điện tử liên ngân hàng đã kết nối KBNN và các hệ thống ngân hàng, các món thu từ các hệ thống ngân hàng được chuyển đến KBNN để hạch toán thu NSNN, qua đó, góp phần tập trung nhanh nguồn thu NSNN. 9 tháng đầu năm, tổng thu NSNN toàn tỉnh đã đạt 18.122 tỷ đồng. Trong đó, thực thu ngân sách toàn tỉnh là 8.290 tỷ đồng, đạt 104% dự toán năm.

KBNN Ninh Bình còn chủ động phối hợp với cơ quan Tài chính, các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để triển khai thực hiện dự toán, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đặc biệt, trong năm 2017, KBNN đã triển khai Đề án Thống nhất đầu mối kiểm soát chi với phương châm "một cửa, một giao dịch viên", nhằm tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong giao dịch chi NSNN với KBNN. Từ tháng 2 năm 2018, đã triển khai thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử thông qua các dịch vụ công của KBNN tại thành phố Ninh Bình và thành phố Tam Điệp.

Đối với công tác chi ngân sách, Kho bạc đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, các cán bộ làm công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định.

Hiện không còn tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. 9 tháng đầu năm 2018 tổng chi NSNN qua KBNN Ninh Bình là: 8.546 tỷ đồng. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, từ đầu năm 2018 đến nay, các đơn vị KBNN trong tỉnh phát hiện 107 món chi với số tiền là: 4.652.420.660 đồng do chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết.

Thực hiện Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, KBNN tỉnh đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc, trong đó: 11 quyết định phạt cảnh cáo và 4 quyết định phạt tiền với số tiền phạt là 2.750.000 đồng, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính của các đơn vị trong việc sử dụng kinh phí NSNN.

Tiến tới Kho bạc điện tử

Xác định mục tiêu phát triển KBNN đến năm 2020, các hoạt động KBNN được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử, bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ nhiều năm nay, hệ thống KBNN nói chung và KBNN Ninh Bình nói riêng đã luôn chú trọng công tác hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đưa công tác quản lý quỹ ngân sách ngày càng chuyên nghiệp, hoạt động an toàn và hiệu quả.

KBNN Ninh Bình đã được trang bị máy móc thiết bị công nghệ cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ được giao và yêu cầu hội nhập, bao gồm hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân cho 100% công chức nghiệp vụ, máy in, các thiết bị nguồn, thiết bị mạng, thiết bị sao lưu, bảo mật.. và được kết nối tất cả các đơn vị từ KBNN cấp huyện, tỉnh và trung ương trên cơ sở hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính.

Những năm qua, cùng với toàn hệ thống, KBNN Ninh Bình đã phối hợp triển khai nhiều dự án phát triển ứng dụng CNTT đáp ứng tốt yêu cầu cải cách trong hoạt động nghiệp vụ. Cụ thể đối với công tác thu NSNN, ngoài việc hiện đại hóa công tác thu kết nối với cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN đã phối hợp ủy nhiệm thu với các Ngân hàng thương mại thông qua nghiệp vụ thu nộp chuyển khoản, giao dịch điện tử Internet, POS... các giao dịch điện tử đã góp phần rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục thu, tập trung nhanh chóng nguồn thu vào ngân sách nhà nước, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt.

Triển khai và ngày càng cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đã giúp cho ngành Tài chính thực hiện quản lý tập trung và phân cấp chu trình ngân sách nhà nước từ khâu phân bổ dự toán ngân sách, cam kết chi, thực hiện kiểm soát chi NSNN và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và cho các đơn vị chi tiêu ngân sách.

Triển khai hệ thống thanh toán song phương điện tử, thanh toán liên ngân hàng với hệ thống NHTM, NHNN góp phần nâng cao khả năng thanh khoản, xử lý các giao dịch nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách các cấp. Đặc biệt từ tháng 2/2018, KBNN Ninh Bình đã chính thức vận hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hình thành thêm một kênh giao dịch điện tử giúp cho công tác thanh toán chi ngân sách được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Việc triển khai các ứng dụng CNTT trong hoạt động KBNN đã rút ngắn thời gian thực hiện và đơn giản hóa nhiều khâu công việc, đẩy nhanh tốc độ xử lý và cải cách hành chính. Đồng thời hình thành trung tâm dữ liệu tập trung tại KBNN là cơ sở cho việc tổng hợp, phân tích thông tin số liệu một cách nhanh chóng, chính xác phục vụ cho công tác quản lý điều hành ngân quỹ nhà nước hiệu quả, an toàn.

Song song với việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý ngân sách, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản trị nội ngành cũng được quan tâm chú trọng: Triển khai hệ thống quản lý tài chính và kế toán nội bộ tập trung; triển khai các chương trình chung của ngành Tài chính như quản lý cán bộ, quản lý tài sản, quản lý thi đua khen thưởng; triển khai cổng thông tin điện tử nội bộ phục vụ điều hành toàn ngành, kết nối trao đổi hai chiều giữa Trung ương và địa phương trên môi trường mạng, hệ thống giao ban điện tử trực tuyến; triển khai các chương trình quản lý văn bản và điều hành của ngành, liên thông văn bản với các ban, ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu điện tử hóa công tác văn thư, giảm dần hình thức trao đổi bằng văn bản giấy.

Nguyễn Thơm

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện