Khảo sát việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại thành phố Tam Điệp

Ngày 28/5, đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" tại thành phố Tam Điệp.

Khảo sát việc thực hiện phong trào thi đua

Đoàn đi thăm, khảo sát thực tế mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" do Hội Cựu chiến binh thành phố Tam Điệp triển khai, tại thôn 4b, xã Đông Sơn.

Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Tam Điệp đã xây dựng được 241 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực về xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng. Qua kiểm tra, thẩm định đánh giá có trên 80% mô hình, điển hình cấp thành phố và trên 70% mô hình đăng ký tại cấp xã, phường đã phát huy tốt hiệu quả.

Một số mô hình điển hình về Dân vận khéo trên các lĩnh vực như: mô hình trồng rừng, trồng cây xen kẽ cây ăn quả, cây dược liệu dưới tán rừng của Hạt kiểm lâm; mô hình Nhà sạch, vườn đẹp của Hội cựu chiến binh; mô hình Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội về tệ nạn xã hội; mô hình Dân vận khéo trong công tác hòa giải, thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án thành phố...

Phong trào thi đua và xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" đã được cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, được cán bộ nhân dân và các tập thể, cá nhân trên địa bàn hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đã nêu cao trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt quan điểm "Gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân".

Làm việc với Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo thành phố Tam Điệp, đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những kết quả mà thành phố Tam Điệp đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo.

Qua các mô hình đã từng bước phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm của các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí cũng mong rằng, Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo thành phố Tam Điệp tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện phong trào một cách sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Tập trung đổi mới phương thức dân vận theo hướng cụ thể, rõ nội dung, rõ việc, tránh hình thức, chạy theo thành tích.

Nhân dịp này, đoàn đã đi thăm, khảo sát thực tế mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" do Hội Cựu chiến binh thành phố Tam Điệp triển khai, tại thôn 4b, xã Đông Sơn.

Thái Học - Mạnh Tuấn