Khánh Thiện thực hiện Chỉ thị 05 gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Khánh Thiện (huyện Yên Khánh) đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; phấn đấu sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Minh Xanh, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Thiện cho biết: Đảng bộ xã Khánh Thiện có hơn 340 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Ngay sau khi Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai, Đảng ủy xã Khánh Thiện đã xác định: Thực hiện tốt Chỉ thị 05 chính là góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Do đó, BTV Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, tổ chức học tập, sinh hoạt các chuyên đề về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề hàng năm của BCH Đảng bộ tỉnh đảm bảo quy trình, thời gian nghiêm túc.

Đăng ký làm theo chuyên đề và chủ đề năm 2018, toàn Đảng bộ có 80-85% đảng viên đăng ký, riêng chi bộ cơ quan, chi bộ trường học đạt 100%. Nội dung đăng ký làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí công tác của từng cá nhân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 được Đảng ủy xã gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. Bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn và kịp thời chỉ đạo cấp ủy, tập thể các chi bộ cơ sở, đảng viên tiến hành kiểm điểm  tự phê bình và phê bình hàng năm, gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Việc tổ chức kiểm điểm đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, cấp ủy các chi bộ, đảng viên trong đảng bộ đã tự kiểm điểm, nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái để có biện pháp khắc phục, sửa chữa. Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ được xin ý kiến đóng góp của cấp ủy cùng cấp trước khi báo cáo lên Ban Thường vụ cấp trên. Năm 2018, toàn Đảng bộ có 2 chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (=16,7%); 10/12 chi bộ HTTNV (=83,3%).

Qua việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, cán bộ bán chuyên trách, nhất là đứng đầu đã có sự chuyển biến rõ nét. Nổi bật là xã đã hoàn thành tốt việc sắp xếp đối với người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Yên Khánh. Sau sắp xếp, số lượng người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách từ 92 người giảm xuống còn 59 người ở cấp xã và xóm.

Sau hơn 1 năm thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ đã có những chuyển biến tích cực, cán bộ được kiêm nhiệm nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có mức thu nhập cao hơn, tình hình địa phương ổn định, không có dấu hiệu mất đoàn kết.

Cùng với đó, cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách có ý thức trách nhiệm trong công việc, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, có ý thức giữ gìn, tu dưỡng đạo đức lối sống, thể hiện trong tác phong làm việc gần dân, sát dân, thái độ ứng xử, tiếp xúc và giải quyết các công việc hiệu quả hơn.

Do vậy, năm qua, với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, Khánh Thiện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng. Kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có nhiều tiến bộ. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 135  triệu đồng; Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đạt 19,9 tỷ đồng.

Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" được nhân dân hưởng ứng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,7%; 100%  xóm, cơ quan, đơn vị giữ vững danh hiệu xóm văn hóa đạt; cơ quan, đơn vị văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,74 %.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo được sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân xã Khánh Thiện trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Cấp ủy, chính quyền từ xã đến cơ sở tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, tuyên truyền, vận động nhân dân, con em hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực.

Năm 2018, Khánh Thiện tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông thôn, xóm, hệ thống kênh, mương, khuôn viên các nhà văn hóa xóm, nghĩa trang liệt sỹ... từ nguồn ngân sách xã và sự hỗ trợ của con em quê hương, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng.

Đồng thời phát động đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, trồng các đường hoa, chậu hoa hai bên đường tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; phấn đấu năm 2019 có 8/8 xóm được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

Có thể nói, qua việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ở Đảng bộ xã Khánh Thiện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Thùy Phương

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện