Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 4/12, HĐND tỉnh khóa XIV đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm. Dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Văn Hùng, nguyên UVT.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV

Các đại biểu dự phiên khai mạc kỳ họp.

Cùng dự khai mạc kỳ họp có các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng của Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các vị trong Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh; thủ trưởng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; đại biểu cử tri ở cơ sở.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ mười lăm diễn ra trong tình hình đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng đang gặp phải những khó khăn, hạn chế, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh tác động bất lợi tới phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

d

Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tuy vậy, với quyết tâm cao và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, của quân và dân Ninh Bình, phát huy kết quả những năm vừa qua và của năm 2018, kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục tăng trưởng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 5 năm 2016-2020. Kết quả đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước.

Theo chương trình, kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét thông qua 22 dự thảo nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân và công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách Nhà nước; kết quả đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019; thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện các nội dung quan trọng này trong năm 2020.

Nghe các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; xem xét thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tình hình tham gia xây dựng chính quyền và phản ảnh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh.

Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà nhiều cử tri và nhân dân tỉnh nhà đã và đang quan tâm. Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, nghiên cứu kỹ nội dung kỳ họp, thể hiện rõ chính kiến, bản lĩnh khi thảo luận, tranh luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp.

Đồng thời tích cực tham gia chất vấn, làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục đối với những vấn đề nổi cộm, bức xúc, đã và đang được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Phan Hiếu - Đức Lam