Khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2020

Sáng ngày 15/7, tại xã Yên Hòa (Yên Mô), Ban CHQS huyện Yên Mô tổ chức khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2020.

Khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2020

Các đại biểu dự khai mạc huấn luyện.

Dự buổi khai mạc có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; huyện Yên Mô; các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự và các chiến sỹ dân quân cơ động thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn.

Trong thời gian 12 ngày, 558 chiến sỹ dân quân cơ động thuộc 18 trung đội trên địa bàn huyện sẽ được tham gia học tập, huấn luyện với 2 nội dng về chính trị và quân sự. 

Trong đó, về chính trị các chiến sỹ dân quân cơ động sẽ được học tập những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; "Diễn biến hòa bình" của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam; một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh…

Về quân sự là các nội dung: Điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; hậu cần, kỹ thuật; phòng thủ dân sự; chiến thuật…theo phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng", lý thuyết kết hợp thực hành.

Thông qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân cơ động nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thành thục kỹ thuật chiến đấu cơ bản, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 

Mạnh Tuấn - Thái Học