Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2020 huyện Kim Sơn

Sáng ngày 21/7, Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) huyện Kim Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện nâng cao dân quân cơ động năm 2020. Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Sơn, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn và hơn 800 cán bộ chiến sỹ dân quân cơ động trên địa bàn huyện.

Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2020 huyện Kim Sơn

Huấn luyện đội hình đội ngũ.

Với phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng", trong thời gian 12 ngày (từ 21/7 đến 5/8), các chiến sỹ sẽ được nghiên cứu, học tập, trang bị kiến thức về chính trị, pháp luật với các chuyên đề như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; Tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; 

Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Một số nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam và một số văn bản liên quan; Một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự.

Tại thao trường, các chiến sỹ dân quân được huấn luyện các kỹ, chiến thuật như: các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; huấn luyện ném lựu đạn, bơi ứng dụng, bơi vũ trang, bắn súng trường, súng tiểu liên, chắp nối đồ dùng gây nổ, cách gói buộc lượng nổ; kỹ thuật đánh, bắt địch,... Kết thúc từng nội dung huấn luyện, Ban tổ chức sẽ có kiểm tra, đánh giá kết quả cụ thể.

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ huyện Kim Sơn ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                        Nguyễn Lựu- Anh Tuấn

 

 

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện