Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023

Sáng 21/11, Thành phố Tam Điệp khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023.

Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023

Quang cảnh khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023.

Dự khai mạc có đại diện một số cơ quan của Quân khu 3; các đồng chí phái viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện Công an các huyện, thành phố trong tỉnh; thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và thành viên khung Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và được triển khai đồng thời với cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh. 

Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu và trình độ tổ chức hiệp đồng của chỉ huy, cơ quan quân sự, công an, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh và tác chiến phòng thủ.

Để đạt được mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập đề ra, Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải nắm chắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới; gắn lý luận tác chiến khu vực phòng thủ phù hợp đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương và vận dụng giải quyết sáng tạo, hiệu quả các tình huống giả định, bảo đảm bám sát nguyên tắc, ý định chỉ đạo của cấp trên.

Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể tham gia diễn tập nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ diễn tập đã đề ra; điều hành quản lý duy trì các hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm diễn ra bình thường.

Trong quá trình diễn tập phải thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ văn kiện, tài liệu diễn tập. 

Sau diễn tập, khẩn trương bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ thành phố. Tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng đúng mục đích các công trình đã xây dựng, hoàn trả mặt bằng trong các khu vực diễn tập thực binh theo quy định.

Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp năm 2023
Nội dung diễn tập sau khai mạc.

 

Ngay sau khai mạc đã diễn ra nhiều nội dung trong khung diễn tập như: Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Công an thành phố thông qua Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; 

Công an thành phố thực hành xử trí tình huống khiếu kiện đông người, gây rối trật tự công cộng; Thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị tại trạm tiếp nhận tập trung; Thực hành cơ động ra căn cứ chiến đấu; Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố ra Nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; Hội nghị Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thành phố.

Ngày 22 và 23/11, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Tam Điệp sẽ tiếp tục diễn ra với các nội dung còn lại trong khung diễn tập và tổ chức bế mạc.

Hồng Giang - Anh Tuấn