Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 14/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa thành phố. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đại biểu dự phiên khai mạc đại hội.

Cùng dự có đại biểu các Ban Xây dựng Đảng ở Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu nguyên là Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn (Thanh Hóa); đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí nguyên Thường trực, Thường vụ Thành ủy qua các thời kỳ; đại diện con em quê hương và 270 đại biểu đại diện cho trên 5.800 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. 

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy, chính quyền, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Tam Điệp đã giành được kết quả quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX đề ra. 

 

alt

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Bí thư Thành ủy Tam Điệp trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới", Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X đề ra mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới, đó là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng bộ với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ vững quốc phòng, an ninh; đưa Tam Điệp sớm trở thành đô thị loại II.

Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Tam Điệp đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu chủ yếu. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; tham gia đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt các  nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Trước đó, chiều ngày 13/7, Đại hội đã họp phiên trù bị, tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc, nội quy đại hội, Quy chế làm việc của đại hội; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Cũng trong phiên trù bị, đại hội đã nghe các báo cáo: Tổng hợp tham gia ý kiến của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở và của các đoàn đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Tổng hợp ý kiến tham gia của các Đoàn đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025...

Trong phiên khai mạc, đại hội vinh dự được đón đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Nội dung này sẽ được Báo Ninh Bình điện tử tiếp tục cập nhập./.

Đinh Ngọc- Trường Giang