Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Trung tâm huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Các đại biểu dự Đại hội.

Cùng dự khai mạc Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; đại diện con em quê hương và 298 đại biểu đại diện cho trên 9.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự quan tâm, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân trong huyện Yên Khánh đã đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng và thành quả xây dựng huyện qua các thời kỳ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 mục tiêu chủ yếu Đại hội lần thứ XXIII đề ra. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 2025
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Yên Khánh phát biểu khai mạc Đại hội.

Huyện Yên Khánh được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. 

Phát huy những thành tựu đạt được những nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Yên Khánh đề ra phương hướng: tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; chủ động, sáng tạo, đổi mới, đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững và tăng cường quốc phòng - an ninh. Xây dựng huyện Yên Khánh theo hướng NTM kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến nhằm thực hiện tốt nhóm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025...

Trước đó, chiều ngày 28/7, Đại hội đã họp phiên trù bị, tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc; nội quy, Quy chế làm việc của đại hội; hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. 

Cũng trong phiên trù bị, đại hội đã nghe các báo cáo: Tổng hợp tham gia ý kiến của đại hội các Đảng bộ, chi bộ cơ sở và của các đoàn đại biểu vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Tổng hợp ý kiến tham gia của các Đoàn đại biểu vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025...

Trong phiên khai mạc, Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Nội dung này sẽ được phóng viên Báo Ninh Bình tiếp tục cập nhập.

Hồng Giang - Đinh Chúc - Anh Tuấn