Khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là trách nhiệm của Nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được TGPL theo quy định của pháp luật. Hoạt động TGPL miễn phí góp phần quan trọng vào việc giải tỏa những vướng mắc pháp luật của nhân dân, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cùng với hệ thống TGPL trên toàn quốc, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh được thành lập từ năm 1997.

Trải qua hơn 18 năm hoạt động, Trung tâm đã từng bước khắc phục khó khăn, phát triển mạng lưới rộng TGPL rộng khắp và tìm ra những giải pháp để vượt qua khó khăn, dần khẳng định được vị trí, vai trò trong thực tế cuộc sống, bảo đảm quyền con người, góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo được niềm tin của nhân dân và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Khó khăn trong hoạt động TGPL trong những năm qua là thiếu cán bộ, số lượng trợ giúp viên pháp lý; viên chức của Trung tâm TGPL chủ yếu là lực lượng trẻ, mới vào ngành ít kinh nghiệm tham gia tố tụng.

Đội ngũ cộng tác viên chất lượng không đồng đều. Các luật sư tham gia cộng tác viên TGPL còn ít... Trong khi đó, chỉ tiêu giao cho trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng cao.

Một số chi nhánh TGPL đã được thành lập nhưng chưa có trợ giúp pháp lý chuyên trách, chức vụ Trưởng chi nhánh do Trưởng phòng nghiệp vụ kiêm nhiệm; hoạt động của một số câu lạc bộ TGPL chưa thật sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, không duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, địa điểm sinh hoạt không gần dân, sát dân, nội dung sinh hoạt đơn điệu, không phong phú. Hoạt động TGPL chưa gây được tiếng vang. Kinh phí cho hoạt động TGPL còn thấp.

Với những khó khăn trên, những năm qua, Trung tâm TGPL tỉnh đã đề ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác TGPL đó là: Duy trì, củng cố mô hình tổ chức TGPL theo chiều sâu, củng cố mạng lưới TGPL hiện có; làm tốt việc rà soát lại các câu lạc bộ TGPL để có phương án giải thể hay sáp nhập, nâng cao hiệu quả công tác TGPL.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của TGPL. Nâng cao năng lực cho đội ngũ trợ giúp viên pháp lý thông qua việc tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm; cung cấp cho trợ giúp viên pháp lý tài liệu chuyên ngành về các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính.

Trung tâm TGPL tỉnh còn làm tốt việc nghiên cứu, ký hợp đồng với các luật sư có uy tín tham gia cộng tác viên TGPL nhằm trau dồi thêm kinh nghiệm cho trợ giúp viên pháp lý.

Đội ngũ luật sư, tư vấn viên pháp luật là cộng tác viên TGPL không chỉ được tăng cường về số lượng mà được nâng cao về chất lượng.

Ngoài ra, Trung tâm TGPL còn phát huy tốt sự phối hợp của hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL với các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp như: Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội nông dân tham gia TGPL.

Theo số liệu thống kê, 9 năm thực hiện công tác TGPL, Trung tâm TGPL đã tiếp nhận 6.749 yêu cầu TGPL trên địa bàn tỉnh với 7.488 vụ việc; trong đó, tư vấn 6.896 vụ việc, tham gia tố tụng 481 vụ việc, hòa giải 7 vụ việc, hình thức khác 10 vụ việc.

Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL còn thực hiện nhiều buổi trợ giúp pháp lý cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, các đối tượng đặc thù.

Việc tuyên truyền luật và các văn bản pháp luật khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân, nhất là đối tượng được TGPL được thực hiện tốt.

Công tác kiến nghị trong hoạt động TGPL được chú trọng thực hiện theo đúng quy định của luật, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người được TGPL.

Trần Dũng