Kết luận ban đầu về những sai phạm của Vedan

Ngày 26/9, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kết luận ban đầu về những sai phạm của Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam, sau khi doanh nghiệp này xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải đã bị cơ quan chuyên môn phát hiện.

Qua việc khai quật hiện trường, đoàn kiểm tra đã tiếp tục phát hiện có một 1 hệ thống đường ống xả nước thải từ xưởng axít vào hệ thống hồ sinh học tự nhiên số 1 của Công ty Vedan. Xác minh cho thấy, hệ thống xử lý nước thải UASB không hoạt động theo chế độ tự động, dòng chảy không liên tục từ bể thu gom lên bể lắng hóa học nồng độ cao, mà theo điều khiển của công nhân vận hành.  Tại thời điểm kiểm tra có 2 ống xả bùn xả trực tiếp bùn hoạt tính từ hệ thống bể UASB sang hồ sinh học số 2 và hệ thống thiết bị ép bùn không hoạt động. Theo một cán bộ vận hành hệ thống UASB, máy ép bùn của công ty đã ngưng hoạt động khoảng 6 năm nay. Kết luận cũng cho biết: Công ty Vedan đã thiết kế và lắp đặt hệ thống bơm, đường ống kỹ thuật để bơm dịch thải sau lên men của nhà máy sản xuất bột ngọt và lysine từ bể chứa bán âm (có dung tích 6000-7000m3, bồn chứa 15.000m3) và một số bồn bể khác theo hệ thống đường ống (có đoạn chôn ngầm, có đoạn đi trên bề mặt đất) ra cầu cảng số 1 và số 2, để bơm chất thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải.  Tổng khối lượng dịch thải sau lên men mà Vedan xả trực tiếp ra sông Thị Vải, đã được cơ quan chức năng xác định là: 105.600m3/tháng (trước đó chỉ phát hiện 44.800 m3/tháng), trong đó 80.000 m3 thải ra từ xưởng lysine và 25.600 m3 xả ra từ bồn 15.000m3. Ngoài ra còn một khối lượng dịch thải sau lên men, Vedagro dạng lỏng và CMS hiện đang lưu giữ trong các bồn chứa và bể chứa của Công ty Vedan là 20.500m3. Theo đoàn kiểm tra, việc lắp đặt hệ thống xả dịch thải nêu trên của Công ty Vedan là trái với quy trình kỹ thuật xử lý chất thải, không đúng với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các hành vi vi phạm cố ý xả trực tiếp dịch thải sau lên men của Công ty Vedan ra sông Thị Vải mang tính hệ thống, có tổ chức và kéo dài, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với sông Thị Vải.

Theo TTXVN