Huyện Yên Mô : Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài

Xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

Huyện Yên Mô : Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ

Đồng chí Đinh Thị Thúy Ngần, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Mô tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mai Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: PV

Phương châm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt mà Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đặt ra đối với công tác cán bộ của huyện, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ là công việc hệ trọng của các cấp ủy, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ; phải "chọn đúng người, giao đúng việc", "vì việc mà tìm người" và khắc phục cho được tư tưởng "cục bộ, khép kín" trong công tác cán bộ. Tất cả các khâu của công tác cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm ...) đều phải được tiến hành khách quan, bảo đảm dân chủ, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ có cơ hội được rèn luyện thử thách, được thể hiện khả năng, năng lực sở trường của mình; qua đó khơi dậy khát vọng cống hiến, lao động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao với công việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện đổi mới công tác cán bộ, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên theo từng giai đoạn, phù hợp với từng đối tượng. Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã cử 64 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo chuyên môn đại học, cao học; 241 đồng chí đi đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; cử 4.089 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới. 

Huyện đã phối hợp mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (lớp ngoài kế hoạch) cho 136 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức cấp xã. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh được giao. 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ chủ chốt cấp huyện các nhiệm kỳ. Trong đó xác định rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu về độ tuổi, giới tính và cơ cấu giữa các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, đảm bảo tính kế thừa, phát triển. 

Vì vậy, những năm qua, công tác quy hoạch cán bộ ở Yên Mô đã cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; nguồn cán bộ kế cận của huyện khá dồi dào, đảm bảo tính kế thừa phát triển, từng bước khắc phục tình trạng bị động, hụt hẫng nguồn cán bộ, phục vụ cho công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nét nổi bật trong công tác cán bộ ở Yên Mô nhiệm kỳ qua, đó là huyện đã coi trọng và làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ; qua đó chuẩn bị trước một bước về công tác cán bộ, nhất là các chức danh cán bộ chủ chốt của huyện. Việc điều động, luân chuyển cán bộ được tiến hành thận trọng, chuẩn bị kỹ về kế hoạch và các bước thực hiện; giải quyết tốt quan hệ giữa điều động, luân chuyển với ổn định. Bằng cách làm khoa học, chặt chẽ, công khai, minh bạch, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô đã thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 226 đồng chí diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý; điều động, luân chuyển 14 cán bộ, công chức huyện giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải người địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương. 

Đến nay, huyện đã bố trí 6/17 đồng chí Bí thư, 7/17 đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn không phải người địa phương. Thông qua điều động, luân chuyển đã tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách, nhất là lực lượng cán bộ trẻ có kiến thức thực tế, trưởng thành hơn. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc; đã mạnh dạn bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, qua đó góp phần khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín trong từng đơn vị cũng như tâm lý thỏa mãn, trì trệ của mỗi cán bộ. 

Cùng với điều động, luân chuyển cán bộ, Huyện ủy Yên Mô đã quan tâm đổi mới phương pháp, cách thức đánh giá, phân loại cán bộ, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngoài các quy định của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và xếp loại cán bộ diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện. Nhiều đơn vị, địa phương đã thực hiện đánh giá cán bộ, công chức một cách công tâm khách quan, toàn diện; lấy hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân làm cơ sở để đánh giá. Vì vậy chất lượng đánh giá, nhận xét cán bộ đảm bảo thực chất hơn. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp đột phá về công tác cán bộ đã giúp Yên Mô xây dựng đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức, năng lực và thực tiễn công tác tốt; chất lượng tham mưu, đề xuất ngày một hiệu quả hơn; nhiều đồng chí có sự đổi mới về tư duy, năng động, dám nghĩ, dám làm và quyết đoán trong công việc được phân công, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

alt

Đường phố thị trấn Yên Thịnh ngập tràn cờ hoa, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII. Ảnh: Đinh Ngọc

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cán bộ huyện Yên Mô vẫn còn những mặt hạn chế và đặt ra một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

Nhìn chung, trình độ đội ngũ cán bộ của huyện chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở. Trình độ, kiến thức, năng lực của một số đồng chí về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, về quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. 

Một số cấp ủy cơ sở chưa nhận thức hết tầm quan trọng của công tác quy  hoạch cán bộ và quản lý cán bộ nên khi thực hiện quy hoạch còn hình thức, chưa có chiến lược lâu dài, ảnh hưởng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy thì gặp khó khăn về nhân sự. 

Công tác đánh giá cán bộ có nơi còn hình thức và chạy theo thành tích. Vẫn còn tình trạng nể nang trong nhận xét, đánh giá nên kết quả phân loại của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa phản ánh đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, gây khó khăn trong công tác quy hoạch và thực hiện tinh giản biên chế. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có lúc, có việc chưa gắn với quy hoạch và nhu cầu cán bộ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; việc cử cán bộ cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng ở một số địa phương mới chỉ quan tâm đến số lượng, chưa quan tâm đến cơ cấu, chuyên môn được đào tạo.

5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Yên Mô đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Nổi bật: Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

alt
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Ảnh: ĐN

Tuy vậy, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của huyện: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu, thiếu đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu... Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phương hướng, mục tiêu chung, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, hiện đại; phấn đấu đưa Yên Mô phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở vừa là nhu cầu nhưng cũng là đòi hỏi thực tiễn khách quan, bởi "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị theo hướng điều động, luân chuyển ngang giữa các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện với các xã, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể. Coi trọng bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, là những đồng chí thực sự "có tâm, có tầm", "vừa hồng, vừa chuyên".

Thứ hai: Giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ, quản lý công chức, viên chức các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Thứ ba: Chú trọng công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn; tiếp tục bổ sung, đổi mới, hoàn thiện và thực hiện tốt hệ thống chính sách cán bộ. 

Thứ tư: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, quản lý cán bộ; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, hiện đại -"hồng càng ngày càng thắm" và "chuyên càng ngày càng sâu".

 

Đinh Thị Thúy Ngần

TUV, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Yên Mô