Huyện ủy Yên Mô triển khai kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 22/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy về Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Huyện ủy Yên Mô triển khai kế hoạch, hướng dẫn Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai dự thảo Kế hoạch của Huyện ủy Yên Mô về đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở; Hướng dẫn của Huyện ủy về quy trình công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Huyện ủy Yên Mô thống nhất chọn Đảng bộ xã Yên Lâm để chỉ đạo Đại hội điểm, đồng thời là đơn vị thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy xã để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; hoàn thành trong đầu tháng 3/2020.

Thời gian tiến hành đại hội Đảng ở các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 01/2020, hoàn thành trong tháng 3/2020; Đại hội đảng hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trong 6/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tiến hành trong tháng 7/2020.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Yên Mô yêu cầu cấp ủy các cấp trong huyện tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, của huyện đề ra.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua đại hội đảng các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Tin, ảnh: Đinh Ngọc

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện