Huyện Kim Sơn diễn tập phòng, chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn cụm 3 xã

Huyện Kim Sơn vừa tổ chức diễn tập phòng, chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai cụm 3 xã Xuân Thiện, Chính Tâm và Chất Bình năm 2009.

Tình huống của cuộc diễn tập là: Ngoài biển Đông xuất hiện cơn bão mạnh chuẩn bị đổ bộ vào địa bàn, trên cơ sở đó 3 xã Chính Tâm, Xuân Thiện và Chất Bình vận hành cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức thực hành xử lý tình huống sơ tán nhân dân vùng trọng điểm về nơi an toàn, chống tràn 1 tuyến đê xung yếu. Cuộc diễn tập với sự tham gia của gần 800 cán bộ, đảng viên, lực lượng dân quân, lực lượng quân đội, công an, huy động 15 xe vận tải, 12 thuyền máy, 35 m3 đất, 10 m3 cát đá, 250 bao tải, 10 kg dây thép, 50 cọc tre và nhiều phương tiện phục vụ cho diễn tập thực binh sơ tán.

 

Cuộc diễn tập nâng cao khả năng tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban chỉ huy PCBL - TKCN, trình độ tổ chức hiệp đồng, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể khi có các tình huống thiên tai, bão lụt trên địa bàn để huy  động lực lượng, phương tiện, vật tư và nhân dân trong PCBL - TKCN và giảm nhẹ thiên tai.  Trên cơ sở đó bổ sung hoàn thiện các phương án PCBL - TKCN ở các xã, thị trấn theo phương án "4 tại chỗ", góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

 

Đức Phòng