Huy động sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. đã Xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần xây dựng nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Huy động sức mạnh tổng hợp trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Đồng chí Phạm Văn Sơn, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho các cá nhân tiêu biểu của phường Phúc Thành (thành phố Ninh Bình). Ảnh: Trần Đức

Nhận thức rõ vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, trong những năm qua, với vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh truy bắt tội phạm, mỗi năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin báo tố giác tội phạm; tham gia phối hợp truy bắt, vận động đầu thú nhiều đối tượng có lệnh truy nã; nhận giáo dục, cảm hóa, giúp nhiều trường hợp lầm lỗi, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; tham gia hòa giải nhiều trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở.

Hàng năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nghị quyết, chương trình công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xác định 5 chuyên đề đột phá, 10 công tác trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2018, thực hiện công tác đột phá trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh đã phối hợp với 7 sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt việc phối hợp quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức 154 hội nghị quán triệt, tuyên truyền ở cấp tỉnh, cấp huyện; 2.300 hội nghị tuyên truyền ở các khu dân cư cho cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương.

Lực lượng Công an đã xây dựng 60 phóng sự, 450 bản tin đăng trên các báo, tạp chí; tổ chức 7.800 lượt gặp gỡ, tiếp xúc để tuyên truyền đạo đức lối sống, động viên khích lệ và tư vấn hướng nghiệp cho thanh, thiếu niên hư. Lực lượng Công an còn tổ chức 16 buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm bằng hình thức sân khấu hóa về phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và giáo viên chủ nhiệm, chức sắc tôn giáo, dân tộc, dòng họ trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Phát huy hiệu quả của 10 mô hình, phong trào quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư ở các xã, phường, thị trấn. Qua các năm triển khai thực hiện việc giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật, lực lượng Công an đã phối kết hợp đưa vào diện quản lý nhiều thanh, thiếu niên hư và sau một thời gian cảm hóa, giáo dục, với các mô hình "3+ 1", "4+1" và mô hình phối hợp giáo dục thanh, thiếu niên hư giữa bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc, dòng họ để quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, từ đó nhiều thanh, thiếu niên hư đã có tiến bộ rõ rệt, được đưa ra khỏi diện để quản lý, giáo dục.

Do triển khai quyết liệt phong trào "Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật" đã góp phần giảm đối tượng thanh, thiếu niên phạm tội và vi phạm pháp luật; từ đó kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự, giảm người nghiện ma túy ngoài xã hội.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thực hiện tốt việc gắn kết phong trào "Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư" với 10 mô hình, phong trào bảo vệ ANTQ đang phát huy hiệu quả, cụ thể như: Phát huy các mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT" tại các huyện Yên Mô, Hoa Lư. Phát huy vai trò của người có uy tín trong dân tộc thiểu số giữ gìn an ninh trật tự ở huyện Nho Quan. Phong trào "Xứ, họ đạo bình yên" trong quản lý giáo dục thanh, thiếu niên hư, đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Sơn. Nâng cao công tác phối hợp giữa Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh với lực lượng Công an tại huyện Gia Viễn...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công các phòng, ban của Công an tỉnh về phụ trách các xã đăng ký về đích nông thôn mới; lựa chọn mỗi xã từ một đến hai mô hình phong trào tiêu biểu để tập trung chỉ đạo thực hiện, góp phần đảm bảo ANTT phục vụ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp giảm người nghiện ở ngoài xã hội; đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua, bán vận chuyển trái phép chất ma túy, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Công an tỉnh đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Công an, tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đưa công an chính quy xuống phụ trách địa bàn các xã, thị trấn.

Trong năm 2018, Công an tỉnh đã tăng cường 406 đồng chí công an chính quy xuống phụ trách 123 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 xã, 6 thị trấn hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; mỗi xã, thị trấn được bố trí 5 công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, những xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp được bố trí nhiều hơn. Lực lượng công an chính quy xuống cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, mang lại hiệu quả rõ nét trong bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, lực lượng Công an cơ sở củng cố, kiện toàn, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở. Các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở đã tham gia tích cực trong công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm, góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm.

Trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều gương quần chúng cảnh giác, mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm, được các cấp khen thưởng. Hàng loạt các đối tượng và các tin đã được phát hiện tố giác, báo cáo cho các cơ quan chức năng và lực lượng Công an để xử lý.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, Công an tỉnh đã thực hiện tốt việc phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các ban bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT.

Xây dựng được nhiều mô hình bảo đảm ANTT tại các khu, điểm du lịch, khu, cụm công nghiệp, trường học, bệnh viện; từ đó xây dựng nền tảng thế trận ANTT vững chắc ngay từ cơ sở; phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trần Dũng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện