Hướng hoạt động giám sát đến những vấn đề cử tri quan tâm

Từ nhiều nhiệm kỳ qua, cùng với việc thực hiện tốt chức năng quan trọng là quyết định chính sách, hoạt động giám sát được HĐND tỉnh Ninh Bình chú trọng và tăng cường.

Hướng hoạt động giám sát đến những vấn đề cử tri quan tâm

Giám sát việc giải quyết việc làm tại Công ty TNHH xuất, nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Đông Thành. Ảnh: Thế Minh

Thông qua hoạt động giám sát như: Giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên tại mỗi kỳ họp... đã góp phần vào việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện hiệu quả trong thực tế. Và quan trọng hơn, hoạt động giám sát từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XII đến nay đã hướng đến nhiều vấn đề cử tri và người dân trong tỉnh quan tâm.

Ý thức được tầm quan trọng của hoạt động giám sát góp phần quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả điều chỉnh của nghị quyết nên mỗi nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã quan tâm làm tốt công tác giám sát theo chuyên đề và giám sát thường xuyên tại kỳ họp. Tại mỗi kỳ họp, hoạt động giám sát thường xuyên được thể hiện thông qua các hoạt động như: Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành về tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, chất vấn và trả lời chất vấn đối với những người có trách nhiệm chỉ đạo thực thi nghị quyết của HĐND tỉnh...

Các cuộc giám sát chuyên đề đã tập trung vào việc theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp. Quá trình thực hiện hoạt động giám sát, đối với từng nội dung, lĩnh vực, các đơn vị, ngành có liên quan đều được mời tham gia đoàn giám sát để có ý kiến xác đáng, khách quan về vấn đề cần giám sát.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã huy động sự vào cuộc của các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó nhân dân và cử tri có điều kiện giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đồng thời trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước được nâng lên rõ rệt trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nhiều cuộc giám sát của HĐND tỉnh đã đi đúng và trúng vấn đề cử tri quan tâm như: Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, giám sát về giải quyết việc làm, về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non... Tiêu biểu có thể kể đến hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi tại một số địa phương trong tỉnh như: Thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp, huyện Gia Viễn...

Cùng với các địa phương trong tỉnh, từ năm 2003 đến nay, huyện Gia Viễn có 3.110,83 ha đất bị thu hồi để xây dựng khu, Cụm công nghiệp và khu du lịch trên địa bàn. Trong đó, có 104,12 ha đất nông nghiệp, tập trung vào một số xã: Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Tân, Gia Vân, Gia Sinh với 6.482 lao động bị ảnh hưởng. Đến nay, số lao động bị thu hồi đất mới chỉ có 1.938 lao động có việc làm, còn 4.544 lao động chưa có việc làm và cần hỗ trợ về việc làm, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo nghề và cần hỗ trợ đào tạo nghề còn tương đối lớn…

Từ năm 2004 đến 2007, cùng với nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ, huyện đã đầu tư trên 550 triệu đồng tổ chức 12 lớp dạy nghề thêu ren, chẻ tăm hương, đồ gỗ mỹ nghệ, nấm rơm miễn phí cho nhân dân. Đến năm 2007, đã có 1.938 lao động đã được hỗ trợ đào tạo nghề, đạt tỷ lệ 30%. Để giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, huyện triển khai việc vay vốn với mức lãi suất thấp để người dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, đi xuất khẩu lao động. 100% lao động sau đào tạo nghề đã được hỗ trợ giải quyết việc làm, trong đó số lao động có việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ lớn.

Tuy nhiên, vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất của huyện vẫn gặp khó khăn do nhận thức, trình độ của người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hiện đại, việc sử dụng vốn vay chưa hiệu quả, giá trị các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp không ổn định...

Qua chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, trên cơ sở xem xét, thẩm tra báo cáo của huyện, qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương có đất bị thu hồi và một số doanh nghiệp đóng tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá khách quan, chính xác về tình hình thực hiện các văn bản pháp luật của huyện Gia Viễn về thực hiện công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực thu hồi đất, trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi, xác định nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, trách nhiệm của từng ngành, đơn vị.

Trên cơ sở đó đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị để thực hiện tốt hơn việc dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp đoàn đến giám sát thực hiện tốt việc tiếp nhận, tuyển dụng lao động địa phương vào làm việc tại doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với người lao động để đảm bảo đời sống cũng như môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động yên tâm công tác.

Trở lại Gia Viễn sau gần 1 năm đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về làm việc, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, chúng tôi được biết: Thực hiện các chính sách hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi để xây dựng khu công nghiệp và khu du lịch trên địa bàn, Huyện ủy, UBND huyện đã kịp thời triển khai các văn bản có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, mở các lớp hướng nghiệp, dạy nghề giúp người dân nhanh chóng chuyển đổi ngành nghề, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Gián Khẩu sớm hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất, khuyến khích xây dựng, củng cố và duy trì các làng nghề thủ công truyền thống…  Do đó, đến hết năm 2008, toàn huyện đã mở được 53 lớp dạy nghề, chuyển giao KHKT cho 2.528 lao động với các nghề: Thêu ren, chẻ tăm hương, móc sợi, làm chiếu trúc, nấm rơm... Trong năm, đã có 4.525 lao động được giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tại các làng nghề, trang trại, tổ hợp sản xuất, kinh doanh, tự tìm việc làm, xuất khẩu lao động... Trong đó có 598 lao động ở khu vực bị thu hồi đất có việc làm và thu nhập thường xuyên...

Quan tâm và theo dõi hoạt động giám sát của HĐND tỉnh nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Long, cử tri xã Gia Tân, một xã có nhiều diện tích đất nông nghiệp bàn giao cho Khu công nghiệp Gián Khẩu bày tỏ: Hoạt động giám sát đã góp phần quan trọng để vấn đề giải quyết việc làm và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực bị thu hồi đất ở xã Gia Tân nói riêng, huyện Gia Viễn nói chung được giải quyết nhanh chóng...

Bùi Diệu

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện