Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Ngày 17/11, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2023 tổ chức hợp luyện các nội dung trong diễn tập.

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Các đại biểu dự hợp luyện các nội dung trong diễn tập.

Dự và chỉ đạo hợp luyện có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; đại biểu Cơ quan Ban chỉ đạo, đạo diễn (Quân khu 3).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Khung tập, các Tiểu ban diễn tập; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng tham gia diễn tập của tỉnh.

Hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 phát biểu quán triệt, triển khai nội dung, chương trình hợp luyện diễn tập KVPT tỉnh năm 2023.

 

Quán triệt, triển khai nội dung, chương trình hợp luyện diễn tập KVPT tỉnh năm 2023, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Chương trình hợp luyện là bước chuẩn bị quan trọng nhằm rút kinh nghiệm để tổ chức cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Để thực hiện tốt các nội dung hợp luyện, đồng chí yêu cầu các thành phần tham gia diễn tập cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung văn kiện, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và nhập vai sát thực tế tình huống đặt ra. Nội dung phát biểu phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các Tiểu ban của Ban Tổ chức diễn tập, Bộ CHQS tỉnh phân công cán bộ theo dõi toàn bộ quá trình hợp luyện làm cơ sở tổng hợp báo cáo, rút kinh nghiệm kịp thời. 

Quá trình hợp luyện, tỉnh Ninh Bình rất mong Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập Quân khu 3 theo dõi giúp đỡ, rút kinh nghiệm để khung tập và từng vai diễn trong khung diễn tập của tỉnh hoàn thiện và hoàn thành xuất sắc các nội dung đã đề ra.

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, các thành phần tham gia hợp luyện đã tiến hành các nội dung luyện tập theo kế hoạch của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

* Buổi hợp luyện diễn ra trong một ngày, ngay sau buổi hợp luyện, các đại biểu đã họp rút kinh nghiệm.  

Phát biểu kết thúc hợp luyện diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khẳng định: Sau một ngày tổ chức hợp luyện các hội nghị vận hành cơ chế với tinh thần hết sức nghiêm túc, khung diễn tập của tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ của Quân khu 3 trong quá trình làm công tác chuẩn bị và tổ chức hợp luyện. Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban Tổ chức, khung diễn tập của tỉnh với tinh thần cầu thị, nghiêm túc tiếp thu những nội dung tham gia, rút kinh nghiệm của các đồng chí đạo diễn diễn tập Quân khu, bổ sung hoàn thiện và tổ chức luyện tập để diễn tập chính thức thực hiện tốt vai diễn của mình.

Lưu ý về thời gian làm công tác chuẩn bị diễn tập không còn nhiều, để cuộc diễn tập thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, rà soát mọi công tác chuẩn bị từ xây dựng văn kiện, bố trí thiết bị các khu vực khai mạc, bế mạc, đặc biệt là khu vực Sở Chỉ huy diễn tập của tỉnh và các khu vực diễn tập thực binh theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

Các nội dung phần vận hành cơ chế trong diễn tập chính thức còn lại giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức diễn tập tỉnh để tổ chức luyện tập, rút kinh nghiệm cho từng vai diễn. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị tốt thao trường, vũ khí trang bị, tổ chức huấn luyện, hợp luyện, mời Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập Quân khu, cơ quan chức năng Bộ Công an về tổng duyệt để rút kinh nghiệm, tiếp tục luyện tập, diễn tập chính thức đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các đồng chí trong khung diễn tập tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh bố trí công việc tham gia đầy đủ, chuẩn bị tốt nội dung văn kiện, vai diễn của mình, chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức diễn tập tỉnh. 

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc diễn tập.

Về công tác thi đua khen thưởng trong diễn tập, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương chủ động đề xuất các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng kịp thời trong bế mạc diễn tập.

Đinh Ngọc - Trường Giang