Hội thảo khởi động dự án "Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu" tại Nho Quan

Ngày 25/4, Hội Người khuyết tật tỉnh phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (Quỹ AFV) và Ban Quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Nho Quan (LRP25) tổ chức hội thảo khởi động dự án "Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu".

Hội thảo khởi động dự án

Hội thảo khởi động dự án "Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu" Ảnh: Minh Quang

Dự hội thảo có đại diện Văn phòng Ủy ban quốc gia về người khuyết tật; Quỹ hỗ trợ dự án an sinh xã hội Việt Nam; Hội Người khuyết tật một số tỉnh, thành phố; lãnh đạo huyện Nho Quan; đại diện các xã hưởng thụ dự án...

Dự án "Thúc đẩy phát triển hòa nhập của người khuyết tật và xây dựng cộng đồng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu" tại Nho Quan" được thực hiện trong 4 năm (2018-2021), tại 3 xã Cúc Phương, Kỳ Phú và Thạch Bình. Dự án nhằm hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên sống trong nghèo đói, tăng cường năng lực trong việc đối phó với những tác động tiêu cực của thiên tai và biến đổi khí hậu.

Dự án gắn kết chặt chẽ và đóng góp cho sáng kiến phát triển hòa nhập dựa vào cộng đồng nhằm thúc đẩy cộng đồng hòa nhập, có sự tham gia tích cực, cung cấp cơ hội tiếp cận bình đẳng cho người khuyết tật sống trong nghèo đói. Đồng thời, dự án huy động cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai; giải quyết tình trạng đói nghèo thông qua các mô hình sinh kế phù hợp với người khuyết tật, như trồng nấm, rau sạch, đan bèo bồng...

Tại hội thảo, các đại biểu tham gia ý kiến, khẳng định vai trò và sự tham gia của người khuyết tật trong công tác phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu tại cộng đồng chưa được quan tâm, họ cần được nâng cao năng lực, trang bị nguồn lực nhằm ứng phó với thiên tai và các sự kiện thời tiết cực đoan.

Các đại biểu cũng đã nghe giới thiệu về dự án; trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến về vai trò và sự tham gia của người khuyết tật trong công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tại cộng đồng; chia sẻ kết quả đánh giá rủi ro thiên tai và kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại 3 xã thực hiện dự án là Cúc Phương, Kỳ Phú và Thạch Bình; xây dựng kế hoạch thực hiện dự án; giới thiệu quy trình và hệ thống quản lý tài trợ các hoạt động dự án...

Hạnh Chi